พิธีสืบทอดปณิธาน อุดมการณ์มอดินแดง ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2561
Thu 6 Dec. 2018

      วันที่  6 ธันวาคม  2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมกับคณะวิชาต่างๆและส่วนงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆภายในหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดพิธี“สืบทอดปณิธาน อุดมการณ์มอดินแดง” ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเป็นกิจกรรมที่จัดให้กับผู้สำเร็จการศึกษาในทุกๆปี เพื่อสร้างความรู้สึกรำลึกถึงสถาบันที่ให้ความรู้ประสบการณ์ตลอดจนคณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา กระตุ้นเตือนในบทบาทหน้าที่ของความเป็นบัณฑิตที่มีคุณค่าต่อสังคมประเทศชาติและตระหนักในบทบาทหน้าที่ในฐานะศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่ดีรับเลือกให้มีผลงานดีเด่นในแต่ละด้าน ภายในงานได้มีผู้ที่สำเร็จการศึกษาจำนวน 7382 คนที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ได้เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงโดยแบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น 2 รอบ ท่ามกลางผู้บริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณบดี คณาจารย์ที่มาร่วมในพิธี
     พิธีได้เริ่มขึ้นโดย นักศึกษาและคณาจารย์อัญเชิญตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเดินแถวเข้าสู่ห้องพิธี จากนั้น นายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล นายกสมาคมศิษย์เก่ากล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ที่ได้รับการประกาศเกียรติรางวัลต่างๆว่า “ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอันทรงคุณค่าของประเทศ หากเปรียบไปแล้วการที่ทุกท่านผ่านเข้ามาในมหาวิทยาลัยเสมือนวัตถุดิบที่ได้มาผ่านกระบวนการจากคณาจารย์ ผู้บริหาร บุคลากรทุกระดับชั้นที่ทรงคุณค่าคอยดูแลบ่มเพาะให้ท่านออกมาเป็นบัณฑิตที่พร้อมรับใช้สังคม ในนามเลือดสีอิฐที่เข้มข้นจากรั้วมอดินแดงและร่มกาลพฤกษ์ เราทุกคนภาคภูมิใจที่เห็นผลผลิตของเราร่วม 1 แสน 7 หมื่นคนได้ออกไปทำหน้าที่อย่างสง่างามสร้างผลงานทั้งในระดับประเทศและในระดับโลกอย่างมากมาย เราทุกคนดีใจและเชื่อมั่นศิษย์จากรั้วมอดินแดงจะก้าวออกไปเพื่อสืบทอดอุดมการณ์อันดีงามเพื่อสังคมและเทศชาติ
     ภายในงานยังได้มีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศในด้านต่างๆประกอบด้วย ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านวิชาชีพ ด้านพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ ด้านความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ รางวัลศรีกาลพฤกษ์  โดยรศ. เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในการมอบ สำหรับศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2561 ได้รับการประกาศเกียรติให้แก่ นายสิทธิชัย ลีเกษม ศิษย์เก่าคณะคณะวิศวกรรมศาสตร์รุ่น 18 และจะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้พร้อมกับรางวัลศรีกาลพฤกษ์ด้วย
      รศ. เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้กล่าวปัจฉิมกถาเกียรติยศต่อผู้มาร่วมในพิธีความตอนหนึ่งว่า “ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน และขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาในวาระแห่งความยินดี ในวาระแห่งความสุข และวาระแห่งความสำเร็จซึ่งความสำเร็จครั้งนี้ไม่ใช่ความสำเร็จของแค่บัณฑิตเท่านั้นแต่เป็นความสำเร็จของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย ขอให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้เป็นดั่งบัณฑิตทุกรุ่นก่อนหน้าในการสืบทอดปณิธานเพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติร่วมส่งต่ออุดมการณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดั่งพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในคราวเสด็จพระราชดำเนินเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น”
     หลังจากรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้กล่าวปัจฉิมกถาเกียรติยศแล้วได้เชิญชวนคณาจารย์ผู้มาร่วมงานได้ร่วมร้องเพลงขวัญมอดินแดง จากนั้นผู้สำเร็จการศึกษาได้ร่วมบูชาตราสัญญลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและพระคุณบูรพาจารย์ นำพิธีโดย รศ.คูณ โทขันธ์
      นายสิทธิชัย ลีเกษม ศิษย์เก่าคณะคณะวิศวกรรมศาสตร์รุ่น 18ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2561ได้กล่าวต่อผู้สำเร็จการศึกษาสรุปได้ว่า “ ถ้าเราเริ่มต้นชีวิตด้วยความมุ่งมั่นเราจะประสบความสำเร็จ โดยขอให้ยึดมั่นคำว่ากตัญญู และ กตเวทิตา ขอให้ทุกคนนึกย้อนกลับไปในวันที่เราก้าวเข้ามาในมหาวิทยาลัยด้วยกระเป๋าเพียงใบเดียวแต่สิ่งที่เราได้รับมากมายเหลือเกิน มหาวิทยาลัยได้เตรียมทุกสิ่งในชีวิตให้กับพวกเราในระหว่างที่เราศึกษาหาความรู้ เราเป็นหนี้บุญคุณมหาวิทยาลัยที่มาจากภาษีอากรคนทั้งประเทศ พอมาวันนี้เรากำลังจะก้าวออกไปเราต้องตอบแทนคุณโดยเริ่มจากการเป็นคนดีของสังคมและหาทางเพื่อมอบคืนสู่สังคม ขอให้มุ่งมั่นในงานอาชีพอย่าเปลี่ยนงานบ่อย มุ่งสู่ความก้าวหน้าสูงสุดเพราะทุกอาชีพดีหมด ขอให้จำภาพของเพื่อนๆหรือเราเองที่อาจฐานะไม่ดีแต่ได้รับโอกาสจากทุนการศึกษา เงินกู้ กยศ.และโอกาสอื่นๆ จงทำหน้าที่ตามสัญญาในการส่งคืนเพื่อให้โอกาสแก่น้องๆของเรา ส่วนเรื่องทุนการศึกษาที่หลายคนได้มาแบ่งเบาจนเราสำเร็จได้มาจากรุ่นพี่เราทั้งนั้น วันนี้เราเป็นรุ่นพี่แล้วเรามีโอกาสแล้วจงตระหนักที่จะส่งต่อโอกาสนี้ต่อไป หากวันที่ท้อแท้ให้กลับมาและนึกถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เป็นเหมือนบ้านที่ผมเองรู้สึกถึงความอบอุ่นเสมอเมื่อกลับมา”

ข่าว/ภาพ : อุดมชัย สุพรรณวงศ์

ผู้ได้รับคัดเลือกเป็น “ศิษย์เก่าดีเด่น” และ “ศิษย์เก่าเกียรติยศ” มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561

1. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 ได้แก่นายสิทธิชัย ลีเกษม ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 18
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2561 ด้านต่าง ๆ 
2.1 ด้านวิชาการ ได้แก่ ศาสตราจารย์ พญ.วิภา รีชัยพิชิตกุล ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 20 คณะแพทยศาสตร์
2.2 ด้านวิจัย ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ยังมี ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 12 คณะวิทยาศาสตร์
2.3 ด้านบริหารจัดการ ได้แก่ ดร.พีระพงศ์ จรูญเอก ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 26 คณะวิศวกรรมศาสตร์
2.4 ด้านวิชาชีพ ได้แก่ นายศุภชัย ไตรอุโฆษ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 10 คณะพยาบาลศาสตร์
2.5 ด้านพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ ได้แก่ ดร.เดชา ศิริภัทร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 4 คณะเกษตรศาสตร์
2.6 ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ พระวิชัย กัมมสุทโธ (ศิริผลหลาย) ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 17 คณะแพทยศาสตร์
2.7 ด้านความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้แก่
1) Dr.PHUB DORJI Kingdom of Bhutan ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
2) Mr.SOM-OCK PHANTHAVONG Lao People’s Democratic Republic ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์