5 ธันวาคม มข. ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 ในวันชาติไทย
Wed 5 Dec. 2018

        เช้าวันนี้ (05 ธันวาคม 2561 ) เวลา 07.00 น. ผู้แทน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร พร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี
         จากนั้นในช่วงเวลา 09.00 น. ผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลอง วันชาติไทย ที่ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และพล.ต.สมชาย ครรภาฉาย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 นำกล่าวสดุดีเฉลิมฉลองชาติไทย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
         ในอดีต รัฐบาลจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ประกาศจากสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 เรื่อง ให้ถือวันพระราชสมภพเป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทย ทั้งนี้ วันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 9 คือวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ดังนั้นวันชาติ จึงตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี
        ในปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร,วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ  และคณะรัฐมนตรีมีมติให้เป็นวันหยุดราชการสืบไป


ภาพ/ข่าว  งานกิจกรรม กองสื่อสารองค์กร