วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทย์ฯ พัฒนานวัตกรรมรีโมทเซ็นซิง
Mon 3 Dec. 2018

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.ดร.พิพัธน์ เรืองแสง จัดโครงการ  Innovation on Remote Sensing Education and Learning : IRSEL (www.irsel.eu)  ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561  ที่ผ่านมา

 

โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และบรรยายพิเศษ  พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก  ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์   และ ผศ.ดร.ธนูสิทธิ์ บุรินทร์ประโคน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  เข้าร่วมงานด้วย

 

โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนทุนจาก ERASMUS+ Programme of the European Union ประจำปี 2560  เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านการรับรู้จากระยะไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา  โดยเนื้อหาการเรียนรู้มาจากผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศด้วยกัน ซึ่งเมื่อโครงการได้พัฒนาเนื้อหาแล้วเสร็จ   นักศึกษาและผู้ที่สนใจจะสามารถเข้าศึกษาหาความรู้ได้ในรูปแบบสื่อออนไลน์

 

ภาพ/ข่าว  โดย  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์