อุทยานวิทย์ฯ จับมือ TRUE หนุนนศ.มข.ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
Fri 30 Nov. 2018

             วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Startup pitching day for KKU (Pre-Asssessment Phase) โดยมี ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และคุณอรรถพล สาธิตคณิตกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและหัวหน้าหน่วยพัฒนานวัตกรรม บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุม Meeting Room 3 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

            โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รู้จักการจัดทำแผนวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านการพัฒนาสินค้า/บริการ (NPD) และโอกาสในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจในเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 7 ทีม โดยมี 5 ทีมที่ผ่านการพิจารณารับรางวัลทุนสนับสนุนรางวัลละ 10,000 บาท ดังนี้

1) ทีม Wash Easy ได้แก่ 1) นางสาวคุณัญญา ยุปาระมี และ 2) นางสาวปภวรินท์ ศรีมีชัย นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

2) ทีม Conqueror ได้แก่ 1) นางสาวดรุนี โสบุญ 2) นางสาวรัตนา มะโนรัตน์ 3) นางสาวกนกพชร สำราญบำรุง 4) นางสาวอมรรัตน์ เจริญสุข 5) นางสาวมนทกานต์ อริยชัยสกุล  นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

3) ทีม Smart Watt Meters ได้แก่ 1) นายทศพร ไชยชมภู 2) นายธเนศ นาครัตน์ 3) นายภค ธรรมกิรติ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

4) ทีม Athena ได้แก่ 1) นายคมชาญ สุขศรี 2) นายกิตติภพ เทียนไชย 3) นางสาวณัฐสี พงษ์วาปี 4) นางสาวราตรี หมาดสกุล 5) นางสาวภัททิยา ดวงโนแสน นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

5) ทีม Health care company ได้แก่ 1) นายกลรัตน์ ภิรมย์อ่อน 2) นางสาวศศิวรรณ ศิริขน 3) นางสาวรตินันท์ อินทร์มณี 4) นายจิรพนธ์ คันธโกวิท 5) Miss Kimroeun Vann นักศึกษาคณะเทคโนโลยี และ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

            นางสาวคุณัญญา ยุปาระมี ทีม Wash Easy เผยว่า “ความรู้สำหรับการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Startup pitching day for KKU (Pre-Asssessment Phase) เป็นโครงการที่ดี ช่วยสนับสนุกเด็กสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ ในการ pitching เราได้รับคอมเม้นจากท่านคณะกรรมการทำให้เห็นถึงจุดที่เรายังขาดและเห็นมุมมองใหม่ ๆ ที่เราอาจมองข้ามไปให้นำมาปรับใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้ดีขึ้น และได้รับทุนสนับสนุนจาก บริษัท ทรู รู้สึกดีใจที่เป็น 1 ใน 5 ทีมที่ได้รับทุน เราก็จะนำเงินสนับสนุนไปพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ”           

            โดย 5 ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะถูกคัดเลือกเพื่อเข้าโปรแกรมพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ (Startup Bootcamp) โดยการสนับสนุนจาก บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ต่อไป 

 

ข่าว : ณัฐกานต์ อดทน

ภาพ : วีระพงศ์ คณะศิริวงษ์