คณบดีคณะวิศวฯ ร่วมงานแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า พี่-น้องวิศวะมอดินแดง
Fri 30 Nov. 2018
     เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์ ดร.อภิรัฐ  ศิริธราธิวัตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมงานแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า พี่-น้องวิศวะมอดินแดง จัดโดย สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้เพื่อแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลต่างๆและได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งจัดประจำทุกปี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 อีกทั้งเพื่อให้ศิษย์เก่าวิศวะมอดินแดงได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ทั้งนี้คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ภายในงาน คุณสุกิจ ศิรินรกุล (ศิษย์เก่าวิศวฯ รุ่นที่ 13) ประธานจัดงานประกวดพระเครื่องวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นตัวแทนชมรมพระเครื่องวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบเงินสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 300,000 บาท เพื่อให้ในด้านการบริหารจัดการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ต่อไป
 
 
 
 
นางสาวจารุณี  นวลบุญมา/รายงาน