เปิดแล้ว!เทศกาลงานไหม61 มข.คว้าชัย ชนะเลิศขบวนแห่
Fri 30 Nov. 2018

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ. ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รศ. เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมบุคลากรกองสื่อสารองค์กร เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น  โดยได้รับเกียรติจาก นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด

ภายในพิธีเปิดได้มีการประกาศผลรางวัลขบวนแห่งานเทศกาลไหมนานาชาติ โดยทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนแห่งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น 2561 โดยได้รับ โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรางวัลเงินสด 60,000 บาท

ขบวนแห่งานเทศกาลไหมนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย องค์การนักศึกษา มข. กลุ่มเลือดสีอิฐ นำเสนอในแนวคิด การแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านที่ผูกพันอยู่กับการทอผ้าไหม ซึ่งประกอบด้วยขบวน ข้าธุลียอย้อง แซ่ซ้องสดุดี ภูมีวชิราลงกรณ์ รัชกาลที่ 10 ตามด้วยการถ่ายทอดแนวคิด ผูกเสี่ยวฮับขวัญ สีสันเส้นไหม โฮมไทยขอนแก่น และการสืบสานประเพณีผูกเสี่ยว รวมถึงนำเสนอความงดงามของประเพณีอีสานที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา มข. ทั้งศิษย์เก่าและปัจจุบัน โดยมีผู้ร่วมขบวนกว่า 250 คน

            งานเทศกาลไหม หรือที่นิยมเรียกว่า “งานไหมขอนแก่น” เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี 2522 ต่อมาได้นำเอาประเพณีผูกเสี่ยวจัดร่วมกับงานไหม และในปี 2526 ได้เพิ่มคำว่างานกาชาดเข้าไปด้วย จึงมีชื่อว่า งานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่นั้นมาซึ่งงานดังกล่าวจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อยกระดับผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จากกรมทรัพยากรทางปัญญา และให้มีความพร้อมในการแข่งขันและขยายช่องทางการตลาดในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งในปีนี้ จังหวัดขอนแก่นมีการประกาศลายผ้าไหมที่มีเอกลักษณ์แห่งการรวมภูมิปัญญา คือลาย “แคนแก่นคูน” และพร้อมกันนี้ จังหวัดขอนแก่นยังได้รับการรับรองเป็นเมืองแห่งผ้ามัดหมี่โลก จากประธานสภาหัตถกรรมโลก โดยจะมีการพิธีรับรองอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 ธันวาคม นี้ ซึ่งถือว่าเป็นการฉลองความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วย สำหรับงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 จะมีการจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณโดยรอบ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น