มข.เชิญร่วมอุปสมบทหมู่ 50 รูป พิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ ประจำปี 2561
Fri 30 Nov. 2018

           ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ  ครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ  ปริสุทโธ) เป็นกรณีพิเศษ  ประจำปี  2561  ระหว่างวันที่  21-30  มกราคม  2562  ณ  ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          ในการนี้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  จึงขอเชิญบุคลากรและบุคคลทั่วไปที่สนใจ  เข้าร่วมอุปสมบทพระในพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ  ปริสุทโธ) เป็นกรณีพิเศษ  ประจำปี  2561 ในระหว่างวันที่  20-29  มกราคม  2562  ณ  วัดหนองแวงพระอารมหลวง  จังหวัดขอนแก่น  ทั้งนี้จังหวัดขอนแก่นได้รับเป็นเจ้าภาพการอุปสมบทในครั้งนี้จำนวน  50  รูปเท่านั้น

          สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  081-3927036  นางมิยาวดี  ละครขวา ผู้ประสานงาน 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1OIXhZYoDKI4I8tZBvh6ECZWxmuimUnlc/view?usp=sharing  

และส่งใบสมัครได้ที่  ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี  อาคารสิริคุณากร  หรือ  E-mail :  miyano@kku.ac.th    สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  14  ธันวาคม  2561

 

กองสื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น