มข.อัญเชิญเจ้าพ่อมอดินแดงร่วมพิธีรำบวงสรวง10สิ่งศักดิ์สิทธิ์ฉลอง221ขก.
Thu 29 Nov. 2018

          มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำโดย นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น อัญเชิญ “เจ้าพ่อมอดินแดง” สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษา ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง 221 ปี เนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561

          พิธีรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง 221 ปี ครั้งนี้เป็นการรวมพลังการแสดงความเคารพสักการะความศรัทธา ความรักความสามัคคี เป็นการสร้างภาพลักษณ์ของคนขอนแก่น ที่จะหล่อหลอมให้เกิดการรักถิ่นฐานบ้านเกิด เป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว บ้านเมือง รวมทั้งมีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น ด้วยการนำคุณค่าของวัฒนธรรมความเป็นไทย เอาเอกลักษณ์และความงดงาม เผยแพร่สู่สายตาประชาชนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติต่อไป


ข่าว/ภาพ: บริพัตร ทาสี