CASCAP มข.รุก ขจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ มะเร็งท่อน้ำดีที่ สปป.ลาว
Thu 29 Nov. 2018

          เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี   ผศ.นพ.พลากร สุรกุลประภา หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รศ.พนารัตน์ รัตนสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม เลขานุการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี  คณะกรรมการและบุคลากร CASCAP ทั้งได้รับเกียรติจาก  ดร.สุวิทย์ มังคละ อัครราชทูตที่ปรึกษา ประจำนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว มาร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดีกับความร่วมมือของสองประเทศ ในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ในโครงการขจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประเทศลาว  (Combating Cholangiocarcinoma in LaoPDR Project) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย สถาบันลาวทรอปิคอลและลาว (Lao TPHI) และสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการสนับสนุนจาก Kadoorie Foundation ผ่าน Imperial Collage of London สหราชอาณาจักร  ณ  Crowne Plaza Hotel นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

          ข้อบันทึกความเข้าใจในโครงการขจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประเทศลาว มีผู้ร่วมลงนาม ประกอบด้วย  รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  รศ.ดร.ลำปาง  แม่นมาตย์  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ท่าน Latsamy Siengsounthone,  Deputy Director General, Lao Tropical and Public Health Institute.  และท่าน Sengchanh Kounnavvong, Director General, Lao Tropical and Public Health Institute.

          ที่มาของการร่วมลงนามในข้อบันทึกความเข้าใจในโครงการขจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประเทศลาว ของสถาบันลาวทรอปิคอล (Lao TPHI) กระทรวงสาธารณสุขลาว  และสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี (CHI) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระยะเวลาการดำเนินการ  3 ปี ในครั้งนี้ เนื่องมาจากการระบาดของโรคมะเร็งท่อน้ำดีในประเทศลาว ซึ่งมีการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับเป็นที่แพร่หลายมากในภาคกลาง และภาคใต้ การเกิดขึ้นของโรคมะเร็งท่อน้ำดีมีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ  การรับประทานปลาดิบ ทำให้เกิดการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ ซึ่งจะส่งผลทำให้เกิดการอักเสบของเส้นเลือดเรื้อรัง  พังผืดทางเดินน้ำดี และการพัฒนามะเร็งท่อน้ำดี มะเร็งท่อน้ำดี  หากการวินิจฉัยโดยเร็วด้วยการรักษาอย่างเพียงพอสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ ปัจจุบันมี 2 วิธีการรักษาที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสำหรับโรคมะเร็งท่อน้ำดีซึ่ง ได้แก่ การผ่าตัดตับ และการปลูกถ่ายตับ ตัวเลือกการรักษาเหล่านี้จำเป็นต้องใช้การตรวจเฉพาะและการตรวจหากรณี การแสดงอาการที่ล่าช้าช่วยลดโอกาสของการผ่าตัดที่ประสบความสำเร็จ

          โครงการขจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประเทศลาว มีกิจกรรมหลักอยู่ 3 เรื่อง  เรื่องแรกได้แก่  การพัฒนาบุคลากรเพื่อรักษาและดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีเช่นการฝึกอบรมระยะยาวผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพในการผ่าตัดตับไตรังสีแพทย์การระงับความรู้สึกและการดูแลผู้ป่วยหนัก ฯลฯ เรื่องที่สองจะมีการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งท่อน้ำดีในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูงโดยการฉายรังสี ซึ่งจะช่วยในการวินิจฉัยโรคมะเร็งในระยะเริ่มแรก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผลการรักษสำหรับโรงพยาบาลมโหสถ  โรงพยาบาลจังหวัดสะหวันนะเขต  และโรงพยาบาลจำปาศักดิ์   และในเรื่องสุดท้าย  จะเป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนในเรื่องการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในชุมชน เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับขึ้น พร้อมจะมีการพัฒนาระบบการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และพัฒนาการรักษาโรคฯ ร่วมกันอีกด้วย

ข่าว   :    วัชรา   น้อยชมภู

ภาพ   :   ปณิธาน ศรีบุญเรือง