มข. ร่วม ทำดี ด้วยหัวใจ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 10
Thu 29 Nov. 2018

      มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร พร้อมบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ โรงเรียนสีหราชเดโชชัย หมู่ที่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เวลา 08.30-12.00 น. จัดโดย กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชชัย

      กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ประกอบด้วย การถวายความเคารพ พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร การกล่าวคำปฏิญาณตน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยในพิธีได้รับเกียรติจาก พันเอกณรงค์ สวนแก้ว  ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 เป็นประธานในพิธี นำประชาชน จิตอาสา กล่าวคำปฏิญาณตน อย่างพร้อมเพรียงกัน และร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณดังกล่าว