มข.แถลงข่าวสีฐานเฟสติวัล61จัดใหญ่! พื้นที่สร้างสรรค์ชูวัฒนธรรมดั้งเดิม
Tue 6 Nov. 2018

           เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าว สีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชาน้ำ” ประจำปี 2561 Sithan KKU Festival 2018 โดยมี นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี   พร้อมด้วย นายเฉลิมชัย  วงษ์นาคเพ็ชร์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานการจัดงานสีฐานเฟสติวัล รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นางสาวศิริวรรณ สีหาราช ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น  ร่วมแถลงข่าว ในการนี้  มีสื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  ณ ห้องประชุม คุ้มสีฐาน (ริมบึงสีฐาน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
            สีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชาน้ำ” ประจำปี 2561 Sithan KKU Festival 2018  จัดขึ้นเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ  โดยกำหนดให้มีการจัดงาน ขึ้นในช่วงงานลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้แนวคิด “บุญสมมาบูชาน้ำ” ซึ่งเป็นการผนวกกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเข้ากับงานประเพณีลอยกระทง ทั้งมิติด้านความศรัทธาในเชิงคุณค่าแบบดั้งเดิม และมิติของการตระหนักรับผิดชอบในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
            นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวถึง ความพร้อมของจังหวัดขอนแก่นในฐานะเจ้าบ้าน  ว่า จังหวัดขอนแก่น มีประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณโดยยึดถือประเพณีตาม ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ เมื่อถึงเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามจันทรคติไทย จะเป็นประเพณี “ลอยกระทง” ซึ่ง 3 ปี ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่เป็น “งานสีฐานเฟสติวัล บูญสมมาบูชาน้ำ
           “งานสีฐานเฟสติวัล  บุญสมมาบูชาน้ำ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผสานแนวคิดของความร่วมสมัยและวิถีอีสานเข้าไว้ด้วยกัน การนำวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวอีสานผสานกับวัฒนธรรมยุคใหม่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมร่วมสมัยที่หลากหลาย ต่อยอดภูมิปัญญา พร้อมยกระดับการจัดงานลอยกระทงไทยจากระดับภูมิภาคสู่ระดับสากล ซึ่งจังหวัดขอนแก่น ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านเข้าสู่นครขอนแก่น ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางทางด้านการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของภาคอีสาน ในด้านที่พัก จังหวัดขอนแก่นมีโรงแรมตั้งแต่ระดับ 5 ดาว จนกระทั่งถึงคอนโดมิเนี่ยม และอพาร์ทเม้นท์ต่าง ๆ หลายหมื่นห้อง นอกจากนี้ ยังมีมาตรการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน มีระบบการจราจร การรักษาความปลอดภัยที่เข้มแข็ง เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ของจังหวัดขอนแก่น ให้เป็น ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการ ของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”
            รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวถึงภาพรวมในการจัดงานว่า จากความสำเร็จในปีที่ผ่านมาที่มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 400,000 คน ปีนี้ ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน สีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชาน้ำ” ซึ่งได้อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและต่อยอดภูมิปัญญาอย่างครบถ้วน พร้อมยกระดับการจัดงานจากท้องถิ่นสู่ระดับภูมิภาค และระดับสากล
             การจัดงาน สีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชาน้ำ” ประจำปี 2561 Sithan KKU Festival 2018   เป็นไปตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 – 2562 เสาหลักที่ 3 Culture and Care Community ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห่วงใยและดูแลชุมชนในมิติต่างๆ และเสาหลักที่ 4 Creative Economy การใช้องค์ความรู้ และนวัตกรรมจากการเรียนการสอน งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ  โดยการจัดงานในปีนี้จะยังคงรูปแบบแนวความคิดที่สำคัญ คือ “ศรัทธา มหาสนุก ปลุกวิถีวัฒนธรรม” กิจกรรมภายในงานจะมีความหลากหลาย เพื่อให้ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชาวจังหวัดขอนแก่น และชาวอีสาน ได้มีโอกาสมาสัมผัสกลิ่นอายงานศิลปวัฒนธรรมอันงดงาม โดยในปีนี้มีความพิเศษที่ต่างจากปีอื่นๆ เริ่มจาก วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ที่เปิดให้ประชาชนร่วมปิดทองยอดฉัตรเมรุลอยนกหัสดีลิงค์ใช้ในงานพระราชทานเพลิงหลวงพ่อคูณ ในเดือนมกราคม 2562  ในเย็นวันเดียวกันมีขบวนแห่ขันหมากเบ็งสักการะหลวงพ่อพระศรี 50 ปี มข. ซึ่งเป็นวิถีดั้งเดิมของคนอีสาน พร้อมพิธีเปิดงานสีฐาน KKU เฟสติวัล 2018 วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 สัมมนาวิชาการเรื่อง “น้ำ” ขบวนแห่ “KKU Carnival” และ การแสดงหมอลำคณะระเบียบวาทะศิลป์ วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 พบขบวนแห่อันวิจิตรงดงามที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยและอีสานในขบวนแห่กระทงและการประกวดกระทง การประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2561
              นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า งานสีฐานเฟสติวัล“บุญสมมาบูชาน้ำ” ประจำปี 2561 Sithan KKU Festival 2018  ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นงานบุญเดือนสิบสองที่แสดงให้เห็นถึงการเคารพบูชา สำนึกรู้บุญคุณของน้ำ ซึ่งกิจกรรมเป็นการผสานแนวคิดของความร่วมสมัยและวิถีอีสานเข้าไว้ด้วยกันผ่านกิจกรรมมากมายที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นและบูรณาการให้เกิดความร่วมสมัยเพื่อให้เข้าถึงผู้ร่วมงานที่มีความหลากหลาย ควรค่าแก่การอนุรักษ์ธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
             “ในปีนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ยังให้การสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรม ลอยกระทงของจังหวัดในส่วนภูมิภาคด้วย อาทิ จังหวัดสุโขทัย ระนอง และสีฐานเฟสติวัล ที่จังหวัดขอนแก่น จึงสามารถกล่าวได้ว่าการจัดงานในปีนี้จะยิ่งใหญ่  เต็มไปด้วยความสร้างสรรค์  และ ได้สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมไปพร้อมๆกัน  โดยเฉพาะพื้นที่ลานวัฒนธรรม ที่ได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ มาร่วมจัดกิจกรรม ทั้งรำวงย้อนยุค  การสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ชุมชน ขายสินค้าพื้นเมือง นอกจากนี้ขอเชิญชวนผู้มาร่วมงานร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อร่วมกิจกรรมในจุดสำหรับถ่ายภาพเพื่อเก็บเป็นที่ระลึกอีกด้วย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับการจัดงาน ฯ จากระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ให้เป็นงานในระดับประเทศ และสากล
             ทั้งนี้ภายในงานสีฐานเฟสติวัล“บุญสมมาบูชาน้ำ” ประจำปี 2561 Sithan KKU Festival 2018  ณ บริเวณบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะมีความหลากหลาย เพื่อที่จะให้ผู้เข้าร่วมงานได้มีโอกาสมาสัมผัสกับกลิ่นอายงานศิลปวัฒนธรรมที่ในวิถีดั้งเดิมและร่วมสมัยภายใต้แนวคิด “ศรัทธา มหาสนุก ปลุกวิถีวัฒนธรรม” โดยไฮไลต์กิจกรรมระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2561  ประกอบด้วย
            ในวันอังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรและบูชาพระอุปคุตเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มกิจกรรมซึ่งเป็นวิถีดั้งเดิมของชาวอีสาน และ เปิดให้ประชาชนร่วมปิดทองยอดฉัตรเมรุลอยนกหัสดีลิงค์ใช้ในงานพระราชทานเพลิงหลวงพ่อคูณ ช่วงเย็นมีขบวนแห่สมมาบุชาน้ำ พร้อมพิธีเปิดงานสีฐาน KKU เฟสติวัล
            วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561  ในช่วงเช้าเป็นการสัมมนาวิชาการเรื่อง “น้ำ” ช่วงค่ำตระการตาด้วยสีสันแห่งอีสานและผสานความร่วมสมัยผ่านขบวนแห่ “KKU Carnival” และ การแสดงหมอลำคณะชื่อดังระเบียบวาทะศิลป์
            วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ช่วงเย็นร่วมชมขบวนแห่อันวิจิตรงดงามที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยและอีสานในขบวนแห่กระทงและการประกวดกระทง พร้อมยลโฉมนางนพมาศ ประจำปี 2561 สนุกสนานกับการแสดงศิลปะพื้นบ้านอีสานหมอลำกลอนประยุกต์ จาก สมาคมหมอลำจังหวัดขอนแก่น
            ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.kku.ac.th/SithanKKUFestival/