มข. หนุนใช้ ECOLIFE application ทั้งสนุก ทั้งรักษ์โลก
Thu 13 Sep. 2018

        ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานร่วมกับกองจัดการสาธารณูปโภคพลังงานและสิ่งแวดล้อม บริษัท คิด คิด จำกัด จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ Eco Life 2018 โดยมี ผศ.กฤตภัทร ถาปาลบุตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน  พร้อมด้วย  คุณศิรพันธ์ วัฒนจินดา  คุณพิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร  เจ้าของโครงการ  Eco Life 2018   ร่วมกิจกรรม  ในการนี้มีนักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจร่วมงานเป็นจำนวนมาก   ณ บริเวณโถงกลางศูนย์อาหารและบริการคอมเพล็กซ์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา
        การประชาสัมพันธ์โครงการ Eco Life 2018 มีจุดเริ่มต้นจากการที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้าร่วมโครงการ ECOLIFE 2018 หลังจากการประชุม SUN Thailand (sustainable University Network of Thailand) หรือ  “เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน”  โดยกิจกรรมครั้งนี้ มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ ECOLIFE application ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาคมชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นตระหนักในการก้าวเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมรักษ์โลก ลดใช้ถุงพลาสติก คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
        ผศ.กฤตภัทร  ถาปาลบุตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า จากยุทธศาสตร์ Green and smart campus ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมกับ กองจัดการสาธารณูปโภคพลังงานและสิ่งแวดล้อม เล็งเห็นว่าโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ทั้งยังเป็นการลดภาวะการเกิดก๊าซเรือนกระจก จึงเป็นที่มาของการประชาสัมพันธ์โครงการให้เกิดความทั่วถึงเพื่อให้นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป สนใจและตระหนักด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม
        “ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 green and smart campus การดำเนินการเรื่องสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น แบ่ง เป็น 4 ระยะ โดยระยะแรก เป็นการร่วมมือกันในระดับนโยบาย เป็นการร่วมมือทั้งสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน ภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน 28 มหาวิทยาลัย   หรือ Sustainable University  Network of Thailand อย่างเช่น ครั้งนี้ก็ได้ร่วมมือกับบริษัทคิดคิด  ระยะที่ 2 คือ การรณรงค์ในมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 การดำเนินการระหว่างนักศึกษา โดยใช้องค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรและธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งมีเครือข่ายอยู่ทุกคณะ   เราต้องการให้นักศึกษาคุยกัน  ใช้ภาษาเดียวกัน  เพื่อให้ทำอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และ ระยะที่  4 การวัดผล ซึ่งจะทำครั้งแรกในเดือน ตุลาคม 2561 นี้   โดยวันที่ 1 ตุลาคม  2561 จะงดแจกถุงพลาสติกในร้านสะดวกซื้อ  หลังจากนั้นเมื่อถึงสิ้นเดือน จะนำป้ายไปแปะร้านสะดวกซื้อทั้ง 7  สาขาในมหาวิทยาลัยว่า สาขานี้สามารถ ลดถุงพลาสติกได้กี่ใบ  ซึ่งจะวัดติดต่อกันไป 6 เดือน จนถึงเดือน มีนาคม 2562  โดยเรามีเป้าหมายการลดถุงพลาสติกให้ได้ 170,000 ใบ ฉะนั้นในวันนี้การร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัทคิดคิด  จึงนำ ECOLIFE application เป็นตัว สร้างแรงจูงใจ ให้นักศึกษา มาร่วมโครงการกับเรา  ซึ่งขยะพลาสติกนอกจะสามารถนำไปแลกแต้มที่ร้านสะดวกซื้อ  ยังสามารถมาแลกต้มที่ ECOLIFE application ได้  และ ให้ผลตอบแทนที่ต่างออกไป  คือบัตรลดในการชมภาพยนตร์  การชมคอนเสิร์ต  การซื้อผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่อยู่ในเครือข่าย ECOLIFE สิ่งเหล่านี้ล้วนประกอบกัน ซึ่งจะทำให้นักศึกษา  รับรู้และ มีส่วนร่วมกับโครงการ”ผศ.กฤตภัทร  กล่าว
          คุณศิรพันธ์ วัฒนจินดา  เจ้าของโครงการ  Eco Life 2018 กล่าวว่า บริษัทคิดคิดได้ริเริ่มโครงการ EcoLife ซึ่งเป็น Eco mobile Application ที่รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผู้สนใจได้ทำการทดสอบและพบว่าสามารถลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้ 33,887 กิโลคาร์บอน  ตัวเลขที่น่าพึงพอใจดังกล่าว โครงการจึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ และมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นหนึ่งในเครือข่าย   โดยในระยะที่ 1 โครงการมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการปรับพฤติกรรมการรักษ์โลกลดใช้ถุงพลาสติกซึ่งโครงการได้สร้างแอพพลิเคชั่นที่มีแนวคิดง่ายสะดวก สนุก พร้อมการวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
          “จุดมุ่งหมายสูงสุดของเรา อยากให้แอพนี้คนไทยทั้งประเทศสามารถใช้ได้  หรือสามารถเป็นโมเดล ในต่างประเทศ เพื่อเป็นการรวบรวม หรือ กระตุ้นจิตสำนึกให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การใช้พลาสติกให้คุ้มค่า  เพราะเรื่องสิ่งแวดล้อมเราไม่อยากให้โหม แต่เราอยากให้ค่อยเป็นค่อยไป แล้วซึมลึกเป็นพฤติกรรม จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนมากกว่า ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด ECOLIFE Application ได้ทั้งระบบ  IOS Android  เมื่อผู้ใช้ดาวน์โหลดและไปที่โรงอาหารหรือร้านสะดวกซื้อ สถานที่เหล่านั้นจะมีคิวอาร์โคด  หากผู้ใช้งาน ECOLIFE Application ปฏิเสธการรับถุงพลาสติก  หลอด แก้ว ช้อนส้อม หรือประเภทใดก็ได้ ก็จะสแกนคิวอาร์โค้ด  หลังจากนั้นระบบจะบันทึกว่าผู้ใช้งานสามารถลดการใช้ถุงพลาสติกได้แล้วกี่ใบในวันนี้  และจะบันทึกไว้ในเซิฟเวอร์  ซึ่งมหาวิทยาลัยจะสามารถทราบสถิติได้ว่า นักศึกษาแต่ละคณะลดการใช้ขยะไปได้ปริมาณมากน้อยแค่ไหน นอกจากนี้หากลดปริมาณการใช้ได้มากเท่าไหร่ ตัวการ์ตูนในแอพก็จะเติบโต  และ ขยายพื้นที่ใหญ่ขึ้น  ซึ่งเป็นการเพิ่มความสนุกให้แก่ผู้ใช้งาน”เจ้าของโครงการ  Eco Life 2018 กล่าว