หนังสั้นเวียงคุกสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมสองฝั่งโขง
Fri 7 Sep. 2018

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่ายพันธมิตรเรารักหนังสั้นจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การผลิตหนังสั้นสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและวัฒนธรรมสองฝั่งโขงครั้งที่ 4 ขึ้น ในหัวข้อ “ฮัก (แม่ )ของ”ณ ตำบลเวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคายและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน 2561 ซึ่งเครือข่ายภาคีที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการครั้งนี้มีทั้งภายในและภายนอก ประกอบด้วย คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาและเครือข่ายอุดมศึกษาจากสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งได้แก่ มหาวิทยาลัยวิจิตรศิลป์แห่งชาติ สปป.ลาว และอื่นๆรวมแล้วกว่า 17 สถาบัน กว่า 150 ชีวิต

ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เริ่มต้นเดิมทีเกิดจากการที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นหน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความรู้ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในอนุภาคลุ่มน้ำโขง รวมทั้งการให้บริการวิชาการด้านศิลปกรรมศาสตร์แก่สังคมและหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนหอภาพยนตร์อีสานเป็นอีกหน่วยงานภายใต้สังกัดคณะฯ จึงได้มีความคิดริเริ่มการสร้างสัมพันธภาพระหว่างหน่วยงานและพี่น้องสองฝั่งโขงคือไทย-ลาว โดยใช้ภาพยนตร์สั้นเป็นสื่อเชื่อมกลางสายสัมพันธ์ในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นวิถีความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ความร่วมมือ และอื่นๆให้มีความยั่งยื่นสืบเนื่องต่อไป

ในพิธีเปิดโครงการ เริ่มต้นในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลาประมาณ 9.00 น. ณ วัดเทพพลประดิษฐาราม ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย ซึ่งมีการกล่าวสัมโมทนียกถาโดยพระครูพิมล ธรรมประดิษฐ์ เจ้าอาวาสวัดเทพพลประดิษฐาราม จากนั้น รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้กล่าวรายงานต่อเผด็จ สุขเกษม วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นและนายคำไพ พันธุ์ทองดี รักษาการกงสุลใหญ่ สปป.ลาวประจำจังหวัดขอนแก่น ซึ่งทั้งสองท่านได้ให้เกียรติร่วมเดินทางมาในงานเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เสร็จสิ้นจากพิธีเปิดงานได้มีการบรรยายพิเศษจากผู้กำกับภาพยนตร์ชั้นแนวหน้าแห่งวงการภาพยนตร์ไทยจากคุณปรัชญา ปิ่นแก้ว พร้อมทั้งรับฟังชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรมและข้อปฏิบัติต่างๆของผู้เข้าร่วมโครงการ ส่วนในวันที่ 8 กันยายน 2561 เป็นวันที่ 2 ของกิจกรรม ได้มีการปล่อยขบวนรถของคณะทีมถ่ายทำภาพยนตร์สั้น ณ เทศบาลตำบลเวียกคุกเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละกลุ่มออกไปหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการถ่ายทำตามที่ได้พล๊อตเรื่องมา การถ่ายทำและการตัดต่อนี้จะใช้เวลาเพียงแค่ 2 วัน สำหรับหนังสั้น 1 เรื่องต่อ 1 กลุ่มที่จะถ่ายทอดเหตุการณ์ ประสบการณ์ในท้องถิ่นตามที่ได้ตั้งโจทย์ไว้คือ “ฮัก (แม่) ของ” และจะมีผู้กำกับเช่น ปรัชญา ปิ่นแก้ว , ธนิต จิตนุกูล และบัณฑิต ทองดี สามผู้คล่ำหวอดแห่งวงการพยายนตร์ไทย มาร่วมวิเคราะห์  วิภากษ์ผลงานการถ่ายทำให้กับทีมงานทั้งรับรู้รับทราบข้อดีและข้อเสียของภาพยนตร์ที่ได้ถ่ายทำมา

นายคำไพ พันธุ์ทองดี รักษาการกงสุลใหญ่ สปป.ลาวประจำจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวในพิธีเปิดงานว่า “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การผลิตหนังสั้น สร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมสองฝั่งโขง ครั้งที่ 4 ฮัก (แม่)ของ” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายสถาบันการศึกษาในประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ตลอดจนชาวบ้าน ที่สำคัญได้มีส่วนร่วมกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจาก สปป.ลาวคือสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ สปป.ลาว ในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ซึ่งถือว่าเป็นการเชื่อมสายสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมพร้อมกับเรียนรู้วัฒนธรรมสองฝั่งโขงไปพร้อมๆกันผ่านกระบวนการสัมมนาในรูปแบบการผลิตภาพยนตร์ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีชื่อเสียงในวงการภาพยนตร์มาให้ความรู้ในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นประโยชน์และนำความรู้ เทคนิคต่างๆมาปรับใช้ในการผลิตหนังของค่ายครั้งนี้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งไป