นร.ชาติพันธุ์กะเหรี่ยง เข้าศึกษาดูงาน F.M.103 MHz.
Fri 6 Jul. 2018

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นายชุมพร  พารา  ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร  นางสาวพรทิพย์  คำดี หัวหน้างานสื่อสาร  พร้อมด้วยบุคลากรกองสื่อสารองค์กร  ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 จำนวน 10 คน จากศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง (วิถีกะเหรี่ยงทุ่งใหญ่นเรศวร) และศูนย์การเรียนชุมชนธรรมชาติบ้านห้วยพ่าน จ.น่าน  เข้าศึกษาดูงานการจัดรายการวิทยุ ที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่น F.M.103 MHz. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการ “Journey to Change Mindset” ที่มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน ได้จัดขึ้น   โดยมี นายอุดมชัย  สุพรรณวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ  นายบรรจง  เศษวิสัย  พนักงานวิทยุกระจายเสียง และนายสุริยา  ลีพรหมมา  พนักงานเทคนิค  เป็นวิทยากรจัดกระบวนการเรียนรู้ในด้านการผลิตข่าว การบริหารงานข่าววิทยุ ผลิตสปอตวิทยุ  โดยได้รับการประสานการเข้าศึกษาดูงานจากคุณสุมาลี  สุวรรณกร  ผู้จัดรายการ "สโมสรหนอนหนังสือ" สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่น F.M.103 MHz.  ณ อาคารแก่นกัลปพฤกษ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

       การจัดการบวนการเรียนรู้ของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่น F.M 103 MHz. เป็นเนื้อหาของการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ในหัวข้อ “การสื่อสารเพื่อชุมชนท้องถิ่น”  ภายใต้โครงการ “Journey to Change Mindset” อันเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน-31 กรกฎาคม 2561 เพื่อเรียนรู้ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ นิเวศวัฒนธรรมและวิถีชีวิตคนอีสาน รวมถึงสถานที่สำคัญในพื้นที่ 6 จังหวัด อันเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งหวังในการสร้างแรงบันดาลใจในการประยุกต์สร้างสรรค์แนวทางใหม่ในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนโดยตัวผู้เรียนเอง  ซึ่งนักเรียนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงทั้ง 10 คน ต่างตื่นเต้น กระตือรือร้น ให้ความสนใจอย่างยิ่งกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ พร้อมซักถาม และตอบคำถามได้อย่างฉาดฉาน

       นายอุดมชัย  สุพรรณวงศ์ กล่าวว่า  “สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่น สังกัดงานสื่อสาร กองสื่อสารองค์กร นอกจากจะทำหน้าที่ในฐานะสื่อมวลชนแล้วยังเป็นสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้เรายังเปิดให้สถานีวิทยุเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษาและผู้ที่สนใจได้เข้ามาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ จุดประกายความคิดทางด้านวิชาชีพสื่อสารมวลชน โดยในแต่ละปีจะมีนักศึกษามาฝึกงานและมีผู้มาเยี่ยมชมศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งการต้อนรับครั้งนี้เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานส่วนวิทยุกระจายเสียงและนักจัดรายการประจำได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มทั้งด้านสถานที่และการถ่ายทอดเนื้อหาที่คาดว่าจะเกิดประโยชน์เพื่อให้น้องๆ ได้เกิดความประทับใจ   ทั้งนี้จากบรรยากาศของการมาเยี่ยมชมได้จัดขึ้นแบบเป็นกันเอง เด็กๆ ทุกคนแสดงออกถึงความกระตือรือร้นอย่างเห็นได้ชัดเจน   เราหวังว่าประสบการณ์ในช่วงสั้นๆจากที่นี่จะช่วยต่อเติมความฝันให้กับพวกเขาเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายชีวิตได้ในอนาคต” 

        “อาร์ม” พิษฐาน  ขันหลวง  ชั้น ป.1 ตัวแทนนักเรียนจากศูนย์การเรียนชุมชนธรรมชาติบ้านห้วยพ่าน จ.น่าน  กล่าวว่า  “ผมรู้สึกว่าที่นี่สนุกมาก และสวยครับ  ได้ความรู้เรื่องการออกรายการ และเรื่องแผ่นซีดี เรื่องคอมพิวเตอร์กับอินเตอร์เน็ต ประทับใจเรื่องซีดีเก่า ที่มันเป็นแผ่นกับที่เป็นกล่อง ได้แรงบันดาลใจในการจัดรายการด้วย  แต่อยากเป็นนักฟุตบอลมากกว่า  กลับไปจะไปเล่าให้เพื่อนๆ ทุกคนฟังว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นบรรยากาศสวย การเรียนการสอนของครูก็สนุก และพี่ๆ ทุกคนก็น่ารักครับ”

       “ต่าย” พรฤดี  เจิดพงษ์กล้า ชั้น ม.4 ตัวแทนนักเรียนจากศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง (วิถีกะเหรี่ยงทุ่งใหญ่นเรศวร) จ.กาญจนบุรี  กล่าวว่า  “ก่อนอื่นหนูต้องขอขอบคุณก่อนค่ะ เพราะไม่เคยเข้าสถานีวิทยุมาก่อน  ทำให้เราได้เห็นว่าการทำงานกันอย่างไร มีรูปแบบอย่างไร มีความเชื่อมโยงกับอินเตอร์เน็ต มีการปรับใช้วิธีการใหม่ๆ เข้ามา ทำให้รับรู้เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงถึงค่านิยมของคนที่ชอบและไม่ชอบ ทำให้เราเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้น หนูอยากให้เพื่อนๆ ทุกคนเข้ามาสัมผัสบรรยากาศของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ใหญ่และกว้างมาก  อาจมีคณะมากมายให้เลือกเรียน อยากให้ลองมาสัมผัสบรรยากาศดูบ้าง  การเดินเข้ามาที่นี่ครั้งแรกรู้สึกตื่นเต้น เพราะเป็นครั้งแรก ทำให้รู้สึกกังวลนิดหน่อยว่าเราจะเข้ากันได้หรือไม่ จะเจอกับคนแบบไหน  รู้สึกกดดันกับตัวเองนิดหน่อย แต่พอเข้ามาแล้ว ก็เห็นว่าการทำงานของเขาเป็นอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร รวมทั้งรู้สึกประทับใจที่มีการให้พี่ๆ นักศึกษาได้เข้ามาทำรายการต่าง ๆ ที่พี่เขาชอบด้วยค่ะ”

       นายธีรพัฒน์  ใจปิง  ครูชุมชน ศูนย์การเรียนชุมชนธรรมชาติบ้านห้วยพ่าน กล่าวว่า  “เคยแต่เป็นผู้ฟังวิทยุ แต่ไม่เคยรู้ว่าการจัดการกันอย่างไร  แต่วันนี้ได้มาทราบว่ามีการจัดการมีหลายรูปแบบ  ทั้งยังมีกระบวนการจัดการเยอะมาก ประทับใจมากครับ”

       ภาพประทับใจจากการซักถาม การจดบันทึก และแววตาที่นักเรียนจากศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง (วิถีกะเหรี่ยงทุ่งใหญ่นเรศวร)  และศูนย์การเรียนชุมชนธรรมชาติบ้านห้วยพ่าน จ.น่าน  ที่ได้แสดงออกให้เห็นถึงความตั้งใจ ความกระหายเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ ทั้งยังสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับออกมาได้ เด็กๆ ตื่นเต้นกับอาชีพผู้จัดรายการวิทยุ ที่วิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้ให้ รวมทั้งความประทับใจที่ได้รับจากการเข้ามาเยือนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเป็นแรงบันดาลใจและเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนตัวน้อยได้เป็นอย่างดี

ข่าว/ภาพ   :   วัชรา  น้อยชมภู