มข.ปิดฉากสวยงาม มอดินแดงเกมส์ ส่งต่อขุนเลเกมส์ สุราษฎร์ธานี ปีหน้า
Sat 9 Jun. 2018

         วันนี้ (9 มิถุนายน 2561 ) เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น เจ้าภาพการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 37 มอดินแดงเกมส์  จัดพิธีปิดการแข่งขัน โดยมีรองศาตราจารย์ ดร. กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี  มีรองศาตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวรายงานสรุปผลการจัดงาน  ทั้งนี้ได้รับเกียติจากผู้บริหาร และทัพนักกีฬา  ร่วมงานจำนวนมาก ณ  สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
         สำหรับการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 37 มอดินแดงเกมส์ มีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ  ดำเนินการจัดทั้งสิ้น 8 วัน ระหว่างวันที่ 2-9 มิถุนายน 2561 มีนักกีฬากว่า 69 สถาบัน มากกว่า 7,000 คน เข้าร่วมแข่งขัน  มีทั้งสิ้น 18 ชนิดกีฬา ชิง 440 เหรียญ  ภายใต้คำขวัญ ม่วนซื่นแข่งขัน ฮักกันมั่นยืน 
          รองศาตราจารย์ ดร. กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา บุคลากร สถาบันที่ได้เหรียญทองในครั้งนี้ เพราะความทุ่มที พากเพียร วินัย และมีน้ำใจนักกีฬาที่ทำให้สำเร็จในที่สุด   การแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 ถือว่าสำเร็จตามวัตถุประสงค์ครบถ้วนสมบูรณ์  ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงาน นักกีฬา จากทุกสถาบันที่ร่วมกันสร้างความสุข  ความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ดังคำขวัญ ม่วนชื่นแข่งขัน รักกันมั่นยืน หมายถึง แข่งขันกีฬาอย่างสนุกสนาน สร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้แข็งแกร่งเป็นเสาหลักในการพัฒนาชาติต่อไป
          รองศาตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  กล่าวรายงานว่า การจัดการแข่งขัน 18 ชนิดกีฬา  69 สถาบัน นักกีฬากว่า 7,000 คนที่ได้เหรียญทองมากที่สุดถึง 67 เหรียญทอง  ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล  รองลงมาคือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 55 เหรียญทอง และมหาวิทยาลัยขอนแก่นเจ้าภาพได้ 34 เหรียญทอง   ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ขอขอบคุณบุคลากร และนักกีฬาทุกท่านที่สละแรงกายแรงใจในการแข่งขัน  และขอแสดงความยินดีกับทุกๆมหาวิทยาลัยที่ท่านได้เป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมสัมพันธ์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาที่แน่นแฟ้นแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
          พิธีปิดเริ่มจากขบวนพาเหรดนักกีฬา เดินเข้าสนามกีฬา รองศาตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์กล่าวรายงานสรุปผลการแข่งขันแก่ท่านประธาน รองศาตราจารย์ ดร. กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  จากนั้นนักกีฬาเชิญธงชาติไทย ธงกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา และธงมอดินแดงเกมส์ ลงจากยอดเสา  จากนั้นวงโยธวาฑิตบรรเลงเพลงกราวกีฬา ไฟของคบเพลิงค่อยๆดับลงสนิท จากนั้นจุดเปลวคบเพลิงขึ้นใหม่ เพื่อส่งต่อให้แก่การแข่งขัน กีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 38 ที่จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2562 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ภายใต้ชื่อ “ขุนเลเกมส์” แล้วพบกัน

 

ข่าว: จิราพร  ประทุมชัย 

ภาพ : อรรถพล ฮามพงษ์