กองบริหารงานกลาง จัด “แค่พอเพียง ก็เพียงพอ” ปี 7
Fri 8 Jun. 2018

          เมื่อวันศุกร์ที่ 8  มิถุนายน 2561 ณ สนามหญ้าลานกิจกรรม อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี  นายธัญญา  ภักดี  ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง  ได้นำบุคลากร และสมาชิกแปลงผัก จัดกิจกรรม “แค่พอเพียง ก็เพียงพอ” ปี 7  โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ รศ.ดร.ลำปาง  แม่นมาตย์  เป็นประธานในพิธีเปิด  และมี ผศ.ชัยรัตน์ สิทธิโชค  อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา เป็นวิทยากร

          พิธีเปิดงานในครั้งนี้เป็นไปด้วยความพอเพียง  เพียงการเปิดฝากระติบข้าวเหนียวที่บรรจุถั่วลิสงต้ม พร้อมเสียงปรบมือของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดย รศ.ดร.ลำปาง  แม่นมาตย์  ประธานในพิธีเปิด ซึ่งเป็นถั่วลิสงที่สมาชิกชาวแปลงผักปลอดภัย สำนักงานอธิการบดี ได้ช่วยกันปลูกไว้เมื่อเดือนมีนาคม  และแก่จัดจึงได้ช่วยกันเก็บเกี่ยวและต้มแล้วนำมาใส่กระทงแจกจ่าย พร้อมเครื่องดื่มน้ำกระเจี๊ยบ น้ำตะไคร้ในกระบอกไม้ไผ่ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประทานระหว่างรับฟังการเสวนาณ สวนสนามหญ้าหน้าสำนักงานอธิการบดีในบรรยากาศที่เรียบง่าย

          กิจกรรมในโครงการ แปลงผักปลอดภัยมหาวิทยาลัยมีสุข  ปี 7  ได้จัดให้มีการเสวนาหัวข้อ  “ทำเกษตรแบบง่ายๆ เสริมรายได้คนทำงานประจำ”   โดย ผศ.ชัยรัตน์  สิทธิโชค  เป็นวิทยากร และนายธัญญา  ภักดี เป็นผู้ร่วมเสวนา  โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างตั้งใจ  ทำให้ได้รับแนวคิดอยู่ดีมีสุข พัฒนาสุขภาวะที่ดีแก่ตนเองและองค์กร นอกจากการนำผลผลิตถั่วลิสง จากแปลงผักปลอดภัยสำนักงานอธิการบดี มาต้มสำหรับแจกผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ยังมีดนตรีฟังสบายผ่อนคลายความเครียด โดยบุคลากรสำนักงานบริหารงานกลาง  และมีสินค้าเกษตรปลอดภัยจากชุมชนต้นแบบ โครงการแก้ปัญหาความยากจน

          ผศ.ชัยรัตน์ สิทธิโชค   กล่าวว่า  “เราสามารถปลูกผลไม้ไว้รับประทานได้ทั้งปี โดยจัดสรรพื้นที่ที่มีเพื่อปลูกผลไม้ ผัก สมุนไพร รวมทั้งเลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง เพื่อให้มีและนำไปจำหน่ายแจกจ่ายเพื่อนบ้าน โดยที่นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้  ประโยชน์ที่ได้รับคือ มีผลไม้ไว้รับประทานตลอดทั้งปี มีรายได้เสริมจากการนำผลสดออกจำหน่าย  ทำให้รู้จักวางแผนการผลิต เพื่อให้ประสบผลสำเร็จโดย “ทำเกษตรแบบง่ายๆ เสริมรายได้คนทำงานประจำ”

          นายธัญญา  ภักดี  ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง  กล่าวว่า  “งาน "แค่พอเพียง ก็เพียงพอ" ปี 7 ถอดรหัสความสุขที่ยั่งยืน ฟื้นชีวิต พิชิตความจน บนวิถีเรียบง่าย และเป็นไปได้สำหรับทุกคน งานในวันนี้อิ่มท้อง อุ่นใจ ได้มุมมองพลิกชีวิต กับแนวคิดที่เรียบง่าย ทำเกษตรสร้างรายได้ให้คนมีงานประจำ  ขอขอบคุณท่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ รศ.ดร.ลำปาง  แม่นมาตย์  ที่กรุณามาเป็นประธานในพิธีเปิด  ท่านวิทยากร ผศ.ชัยรัตน์ สิทธิโชค  ผู้จุดประกายความคิด ให้คนทำงานประจำมีแนวทางสร้างอาชีพเสริม  ขอขอบคุณสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมนำเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบและได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปใช้ในอาชีพเกษตรกรจนประสบความสำเร็จ และนำผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยมาวางจำหน่ายในราคาถูก ทุกองค์ประกอบทำให้งาน “แค่พอเพียง ก็เพียงพอ” ในวันนี้ ได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์”

ข่าว/ภาพ   :   วัชรา  น้อยชมภู