มข.จับมือตำรวจ ผุดแอพ Police i lert u แม่นยำ การแจ้งเหตุร้าย
Tue 15 May. 2018

          เจ้าหน้าที่สังกัดฝ่ายรักษาความปลอดภัย กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรย่อย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาสัมพันธ์การใช้แอปพลิเคชัน (Application) Police i lert u  เพื่อแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย โดยตรงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ณ ลานศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา
          การประชาสัมพันธ์ Police i lert u  Application  มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำ สร้างการรับรู้การใช้งานแอพ ช่วยชีวิต Police i lert u  Application ให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถนำไปใช้เมื่อเผชิญเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือได้ทันท่วงที
          นายเฉลิมเกียรติ ศรีละกูล รักษาการหัวหน้างานเทคโนโลยีความปลอดภัย กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า ปัจจุบันนักเรียน นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนใหญ่นิยมใช้โทรศัพท์มือถือ และมีความรู้ความเข้าใจการใช้งาน แอพต่างๆเป็นอย่างดี  ดังนั้นการดาวน์โหลดแอพ ช่วยชีวิต Police i lert u  Application  ของตำรวจ จึงเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับ ตำรวจสายตรวจ 191 ในพื้นที่รับผิดชอบโดยตรง  นอกจากนี้ยังสามารถแจ้งเพื่อช่วยเหลือบุคคลอื่นๆ ในฐานะพลเมืองดีของสังคม  จึงนับเป็นอีกช่องทางที่เป็นประโยชน์ และ เพิ่มความปลอดภัยต่อประชาคม มข. อย่างยิ่ง
         พันตำรวจโทอดิศักดิ์ งามชัด หัวหน้า ตำรวจภูธรย่อย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า เจ้าหน้าที่จะควบคุมตรวจสอบการใช้งานระบบตลอด 24 ชั่วโมง  ซึ่ง Application สามารถบอกพิกัด โดย GPS Location ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ นอกจากนี้ยังสามารถแนบไฟล์ภาพประกอบเหตุการณ์สถานที่ พร้อมพิมพ์ข้อความ เพื่อความรวดเร็วในการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น รถพยาบาลฉุกเฉิน หน่วยงานกู้ชีพ กู้ภัย ป้องกันภัยต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
        ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสามารถดาวน์โหลดใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้พิมพ์คำว่า Police i lert u  ได้ทั้งในระบบ Android หรือ iOS