3 วันแห่งความสำเร็จของสถาปัตย์ไอดี นำผลงานอวดสายตาสาธารณชน
Fri 11 May. 2018

    นักศึกษาสาขาการออกแบบ ชั้นปีที่ 4  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดแสดงผลงานการออกแบบ ในงาน ”นิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบทางอุตสาหกรรมประจำปีการศึกษา 2560 “ในระหว่างวันที่  11-13 พฤษภาคม 2561 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานทางการออกแบบอุตสาหกรรมของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สู่สาธารณชน  แสดงถึงความสามารถของนักศึกษาในการบูรณาการความรู้และประสบการณ์ที่ได้เรียนมาเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปต่อยอดเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
     ผลงานที่จัดแสดงเป็นของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายจำนวน 54 คน ประกอบด้วย เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ภายในบ้าน ผลิตภัณฑ์ของแต่งบ้าน   เฟอร์นิเจอร์  เซรามิค  งานกราฟิก โดยกิจกรรมภายในงานนอกจากการนำเสนอแนวคิดและผลงานต่อคณาจารย์นักออกแบบแล้ว ยังมีการสัมภาษณ์นักออกแบบผลิตภัณฑ์ของสาขาการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.ที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันและมีผลงานโดดเด่น  แฟชั่นโชว์  การแสดงดนตรี และการแสดงเต้นหน้าม่านละคร kamibfun 22
     พิธีเปิดการแสดงผลงานได้จัดขึ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 โดยนายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน พร้อมด้วย รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวต้อนรับ โดยมีประธานหอการค้า ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม ผู้แทนองค์กรภาคธุรกิจ คณบดีคณะสิลปกรรมศาสตร์ และคณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ร่วมงานเป็นจำนวนมาก
      นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า “บัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับคำชื่นชมยกย่องในด้านความรู้ความสามารถจากผู้ประกอบการและส่วนงานต่างๆอย่างมากมาย ทั้งนี้มาจากประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมาจากการศึกษา ซึ่งสิ่งหนึ่งที่สำคัญยิ่งของความสำเร็จคือการปรับตัวให้ทันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีความคิดสร้างสรรอันเป็นฐานของการพัฒนายุคไทยแลนด์4.0  ขอชื่นชมผลงานความสำเร็จของนักศึกษาและร่วมภูมิใจกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้สร้างผลผลิตที่มีความสามารถ”
     ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน ประธานหลักสูตรการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.เผยว่า นักศึกษาสาขาการออกแบบที่มีความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการต้องมีประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานที่เป็นไอเดียดีๆต่อสาธารณะ ไม่เพียงแค่อาจารย์ผู้สอนในชั้นเรียนเท่านั้น การออกมาจัดแสดงในพื้นที่เปิดซึ่งมีผู้คนมากมายเขาจะได้เรียนรู้การจัดการโดยรวมของกิจกรรมได้นำเสนอและรับฟังความคิดเห็น  ซึ่งในแต่ละปีนักศึกษาของเรามีผลงานที่พัฒนาก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ ผลงานออกแบบล้วนเป็นผลงานจริงที่ใช้งานได้เลยสามารถออกสู่ตลาดได้ นอกจากนี้ทุกผลงานมีการจดสิทธิบัตรที่พร้อมจะต่อยอดกับผู้ประกอบการได้
      นิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบทางอุตสาหกรรมประจำปีการศึกษา 2560 เป็นผลงานก่อนสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาจำนวน 54 คน โดยต้องนำผลงานออกมาเพื่อแสดงและรับข้อเสนอแนะจากสาธารณะอีกทั้งเพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสเลือกเฟ้นนำผลงานไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ โดยตลอด 3 วันของการจัดแสดงในพื้นที่เปิดของห้างสรรพสินค้าทำให้มีประชาชนผ่านเข้ามาดูผลงานเนืองแน่น เพราะผลงานที่นำแสดงมีความหลากหลายล้วนมีความแปลกใหม่ และมีการจัดวางนำเสนอโดยนักศึกษาได้อย่างน่าสนใจ

 

ข่าว-ภาพ : อุดมชัย  สุพรรณวงศ์