มข. ให้บริการวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าฟรี 4 ชุมชนรอบรั้วมหา’ลัย
Mon 9 Apr. 2018

        วันนี้ (9เมษายน 2561) เวลา 13.00 น. รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยนายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งคณาจารย์ และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์กว่า 20 คน ร่วมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ชุมชนโนนม่วงหมู่ 3,12,27 ชาวบ้านรอรับบริการวัคซีนอย่างคับคั่ง ณ วัดม่วงศรี ชุมชนโนนม่วง จังหวัดขอนแก่น
       รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะสถาบันการศึกษาที่มียุทธศาสตร์ด้าน Culture and Care Community เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยและใส่ใจต่อชุมชน ที่มีความวิตกกังวลต่อวิกฤตโรคพิษสุนัขบ้าระบาด จึงมีนโยบายป้องกันประชาชนชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยระดมสัตวแพทย์และนักศึกษา รวมถึงเจ้าหน้าที่มาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสเรบีส์ไวรัส เป็นสาเหตุการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนรอบรั้วมหาวิทยาลัย
        ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดขอนแก่นเมื่อเดือนที่ผ่านมาตรวจพบเชื้อจำนวน 4 หัว แต่ไม่ถือเป็นพื้นที่สีแดง  เพราะได้รับความร่วมมือจากประชาชน และหน่วยงานรัฐช่วยกันรณรงค์  โดยทุกฝ่ายต่างตระหนักถึงปัญหาการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า จึงได้ให้บริการวัคซีนกระจายไปยังชุมชนต่างๆ อย่างทั่วถึง ทำให้ปัจจุบันสามารถกำจัดเชื้อได้หมดสิ้นแล้ว
        นายธีรภพ ศรีทอง ชาวบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 27 ผู้มาใช้บริการ กล่าวว่า “ปัญหาพิษสุนัขบ้ากำลังแพร่กระจายในปัจจุบัน การนำการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าถือเป็นความห่วงใยของมหาวิทยาลัยต่อชาวบ้านชุมชนโนนม่วง หากนำสุนัขไปฉีดวัคซีนด้วยตนเอง ค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก การให้บริการฟรีจึงถือเป็นสิ่งที่ดี และอยากให้มีบริการฉีดวัคซีนฟรีเช่นนี้ในปีต่อๆไป”
        โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นสัญจรพบพี่น้องชุมชน รณรงค์สร้างสังคมน่าอยู่โดยบ้านชีวาศิลป์ ศิลปกรรมศาสตร์ และการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อพิษสุนัขบ้าให้ สุนัขและแมว โดยโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภายใต้โครงการ KKU USR มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม “มข.ร่วมพัฒนาศักยภาพชุมชนเมือง” ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีกำหนดการ ดังนี้

วันที่ 9  เมษายน 2561   ลงพื้นที่ใน ชุมชนโนนม่วงหมู่ 3 หมู่ 12 หมู่ 27 จุดบริการวัดม่วงศรี

วันที่  19 เมษายน 2561  ลงพื้นที่ในชุมชน โนนม่วง หมู่ 19 หมู่ 23 ค่าย ร.8 จุดบริการ วัดอดุลแก้วมอดี

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ลงพื้นที่ในชุมชนวัดป่าอดุลยาราม จุดบริการ วัดป่าอดุลยาราม

และ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ลงพื้นที่ในชุมชนสามเหลี่ยม 1-5 จุดบริการ ศาลาชุมชนสามเหลี่ยม 1

(ครึ่งบ่ายเท่านั้น เวลา 13.00-16.00 น.)

          ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ ได้ฝากถึงประชาชนถึงวิธีป้องกันหากถูกกัดคือควรรีบล้างแผลด้วยสบู่ 2-3 ครั้ง แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด และเช็ดบริเวณรอบบริเวณรอบแผลด้วยแอลกอฮอล์ แล้วรีบไปพบแพทย์ เพื่อฉีดวัคซีนภายในวันนั้นทันทีหากเป็นไปได้ ให้จับสัตว์ตัวนั้นขังกรง และเฝ้าสังเกตอาการของสัตว์อย่างน้อย 10-15 วัน ระหว่างนั้นหากสัตว์ตัวนั้นตาย ให้นำซากมาตรวจพิสูจน์เชื้อ โดยควรส่งให้เร็วที่สุดภายใน 24 ชั่วโมง หรือติดต่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น 043-221844

 

ข่าว/ ภาพ : กองสื่อสารองค์กร มข.