สัตวแพทย์เตือนปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าคนขอนแก่นต้องเฝ้าระวัง
Wed 7 Mar. 2018
      รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เผยว่า โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคสัตว์สู่คนที่มีความร้ายแรงเพราะว่ารับเชื้อเข้าไปแล้วถ้าแสดงอาการของโรคไม่มีทางรักษาเพราะฉะนั้นวิธีการที่ป้องกันที่ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้ในตอนนี้คือการฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับสัตว์เลี้ยงใกล้ตัวอย่างสุนัขหรือว่าแมว ซึ่งจริงแล้วโรคนี้เกิดได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด สำหรับสถานการณ์การระบาดในจังหวัดขอนแก่นที่มีการประกาศเป็นพื้นที่โรคระบาดนั้นเชื่อว่าส่วนหนึ่งมาจากจำนวนสุนัขที่ถูกทอดทิ้งเป็นสุนัขจรจัดมากขึ้น หรืออาจมาจากการขาดความเอาใจใส่ของผู้เลี้ยงด้วย จึงมีความจำเป็นที่พี่น้องประชาชนทุกๆคนนะครับจะต้องให้ความสนใจ ในความปลอดภัยทั้งตัวท่านเองสมาชิกในครอบครัวแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่อยู่ในการดูแลด้วย 
      รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ  กล่าวต่ออีกว่า สำหรับสัตว์เลี้ยงแล้วสิ่งที่ต้องรีบทำทันทีคือการนำสุนัขแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรค ซึ่งตอนนี้ได้หลายภาคส่วนได้มีการช่วยกันในการรณรงค์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ส่วนเรื่องของบุคคลและสมาชิกในครอบครัวก็ต้องระมัดระวังสุนัขจรจัดหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงของตนเองที่ยังไม่ได้ไปรับวัคซีน 
     ตอบคำถามถึงการดำเนินงานของ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการหรือมีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง คณบดีสัตวแพทยศาสตร์กล่าวว่า โดยบทบาทหน้าที่ของเราที่ทำขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนานในเรื่องของการเป็นหน่วยงานองค์กรในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เรามีโรงพยาบาลสัตว์ที่ให้บริการทุกวันเพื่อให้ประชาชนมารับวัคซีนถึง 2 ทุ่ม เรายังมีการออกให้บริการในชุมชนของนักศึกษาสัตวแพทย์ โดยได้รับงบประมาณจากสำนักบริการวิชาการ มข. ไปทำหมันควบคุมประชากรสุนัขแมว ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อย่างต่อเนื่อง 
      ในกรณีที่ประชาชนมีสัตว์เลี้ยงในการดูอย่างใกล้ชิดไม่เคยปล่อยให้ไปคลุกคลีหรือมีโอกาสสัมผัสโรคจากสัตว์อื่นมีความจำเป็นหรือไม่ในการเข้ารับวัคซีน รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ กล่าวว่า ไม่ว่าจะเลี้ยงในลักษณะใดการมารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคอื่นๆถือเป็นความรับผิดชอบและเป็นมาตรความปลอดภัยของของผู้เลี้ยงที่ต้องดำเนินการเพื่อความปลอดภัยทั้งต่อสัตว์เลี้ยงที่ท่านรักและผู้เลี้ยงเองด้วย  รวมทั้งเพื่อนบ้านที่อยู่กับเราจะมีความปลอดภัยจากโรคนี้นะครับต้องต้องทำร้อยเปอร์เซ็นต์    
       รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ได้ฝากถึงประชาชนว่า “ในเบื้องต้นผมคิดว่าการที่เราจะนำสัตว์มาเลี้ยงแน่นอนคือคือมันเกิดจากความรักสัตว์เลี้ยง เลี้ยงเป็นเพื่อนให้เราคลายเหงาได้ แต่ว่าเราต้องมีความพร้อมที่จะดูแลเขาไปตลอด การที่นำเขามาเลี้ยงก็ต้องมีความรับผิดชอบ ในแง่ของการที่จะต้องทำให้เขานั้นมีความสุขด้วยและเรามีความปลอดภัยด้วย เพราะฉะนั้นต้องใส่ใจในการให้เขาได้รับวัคซีนและการดูแลที่ดีสิ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญเพื่อไม่ให้เขาต้องถูกทิ้งออกไปเป็นภาระของคนอื่นและก่อปัญหาเช่นการระบาดของโรคอื่นๆตามมาเช่นนี้”
 
ข่าว /ภาพ อุดมชัย สุพรรณวงศ์ 
ภาพ/http://vet.kku.ac.th