ครั้งแรกของอีสาน ! มข.จับมือ ททท. จัดเทศกาลดนตรีแจ๊สยิ่งใหญ่
Tue 9 Jan. 2018

       วันนี้ (9 มกราคม 2561) เวลา 10.00 น. คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี โดยศูนย์ความเป็นเลิศอุตสาหกรรมไมซ์และอีเว้นท์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานจังหวัดขอนแก่น จัดงานแถลงข่าว Khon Kaen Jazz Festival 2018 เทศกาลดนตรีแจ๊สขอนแก่น โดยมีนาย บัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผจญ พีบุ้ง  อาจารย์หลักสูตรวิชาดนตรีตะวันตก สายวิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประธานโครงการ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายชาญยุทธ เศวตสุวรรณผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน รวมถึงได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสื่อมวลชนให้เกียรติเข้าร่วมงานจำนวนมาก  ณ โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       “แจ๊ส” ศิลปะดนตรีถือกำเนิดในประเทศสหรัฐอเมริการาวต้นศตวรรษที่ 20 ได้รับความนิยมและมีพัฒนาการทางดนตรีอย่างต่อเนื่องทุกยุคสมัย แจ๊ส สามารถหลอมรวมกับดนตรีที่มีอยู่ก่อนจนเกิดเป็นรูปแบบดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของสังคมนั้นๆและเข้าสู่ทุกสังคมทั่วโลก รวมถึงไทยด้วย ดังตัวอย่างของเพลงไทยลูกกรุงและบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงในรูปแบบแจ๊สเป็นส่วนใหญ่  นอกจากนี้ผลวิจัยยังพบว่าการฟังดนตรีแจ๊สมีผลต่อคลื่นสมอง ช่วยกระตุ้นการผ่อนคลายของร่างกายและจิตใจ หากดนตรีมีความเร็วขึ้นก็ยิ่งทำให้อารมณ์ดีขึ้นตามไปด้วย
        ผศ.ผจญ พีบุ้ง  ประธานโครงการ เผยว่า การจัดดนตรีแจ็ส นิยมจัดในรูปแบบคอนเสิร์ต และเทศกาลต่างๆสากลนิยมจัดอยู่ในรูปแบบของเทศกาลที่แสดงต่อเนื่องสองถึงสามวัน  เทศกาลดนตรีแจ๊สที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิ  New Orleans Jazz& Heritage Festival ประเทศสหรัฐอเมริกา Montreal Internationnal Jazz Festival ประเทศแคนนาดา Montreux Jazz Festival ประทศสวิตเซอร์แลนด์ Java Jazz Festival ประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น สำหรับประเทศไทยมีการจัดเทศกาลดนตรีแจ๊สในหลายเมือง เช่น Thailand International Jazz Conference (TIJC) โดยมหาวิทยาลัยมหิดล Hua Hin International Jazz Festival จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Chiangmai Jazz Festival จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น ซึ่งยังไม่เคยเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรดนตรีตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมีแนวคิดในการจัดเทศกาลดนตรีแจ๊สในโครงการ “เทศกาลดนตรีแจ๊สขอนแก่น” เพื่อเป็นเวทีในการแสดงศักยภาพด้านดนตรีของนักศึกษา ตลอดจนยกระดับขอนแก่นให้เป็นเมืองท่องเที่ยวผ่านเสียงดนตรีด้วยวัฒนธรรมร่วมสมัยอย่างดนตรีแจ๊ส   
       นายบัญชา พระพลผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นเผยว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะที่มีพันธะกิจซึ่งถือเป็นหนึ่งในเสาหลักที่สำคัญ คือ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมทางด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านดนตรี การจัดเทศกาลดนตรีแจ๊ส นอกจากจะเป็นงานศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับพันธะกิจแล้วยังช่วยยกระดับจิตใจของคนในสังคม และทำให้เห็นว่าขอนแก่นและภูมิภาคแถบอีสานมีวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยไม่ปฏิเสธวัฒนธรรมของชาติใดๆ และนำมาผสานกับวัฒนธรรมชาวอีสาน เพื่ออนุรักษ์พัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมไม่มีที่สิ้นสุด
         นายชาญยุทธ เศวตสุวรรณผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดขอนแก่นเผยว่า จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญและเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในหลายๆด้าน เช่น การบริหารราชการ การค้า เศรษฐกิจ การศึกษา รวมถึงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายอย่างร่วมสมัย อย่างเช่นการมีดนตรีในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นหมอลำ ลูกทุ่ง จังหวัดขอนแก่นจึงเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการจัดเทศกาลดนตรีแจ๊ส เช่นเดียวกับหลายๆเมืองทั่วโลก โดยคาดหวังว่า เทศกาลดนตรีแจ๊สขอนแก่นครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการใช้ดนตรีเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว รวมทั้งเกิดความสร้างสรรค์ใหม่ๆแก่วงการดนตรีแจ๊สของประเทศ ตลอดจนทำให้คนรู้จักขอนแก่นในด้านดนตรีและศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น
         นอกจากกิจกรรมการแสดงดนตรีแจ๊ส ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น การเพ้นท์เสื้อ DIY การปั้นดิน จำหน่ายสติกเกอร์ศิลปิน Jazz คนสำคัญของโลก นอกจากนั้นยังมีกิจกรรม Workshop สาธิตการเล่นดนตรีแจ๊สฟรี  โดยผู้เชี่ยวชาญ และเปิดโอกาสให้ถามตอบในประเด็นที่สงสัยของผู้ที่มีความสนใจในดนตรีแจ๊ส  จากนักดนตรีแจ๊สทั้งไทยและต่างประเทศ รวมถึงศิลปินที่ได้รับรางวัลและมีชื่อเสียงระดับประเทศเป็นวิทยากร
         โดยKhonKaen Jazz Festival 2018” จัดขึ้นในระหว่างวันศุกร์ที่ 12- วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 17.00-23.00น. ณ บึงสีฐาน ฝั่งศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนภิเษก ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ facebook : Khon Kaen Jazz Festival  คลิก https://www.facebook.com/kkjazzfest/

 

 

ข่าว / ภาพ : จิราพร , นภัสสร