นศ.สถาปัตย์คว้ารางวัลชมเชยออกแบบลิฟต์โดยสาร
Tue 9 Jan. 2018

            นายชยุต  บุษบงก์ไพฑูรย์  นางสาวธนธรณ์ ชาญวิรัตน์  นางสาว ชนม์นิภา เจิมจาตุผล นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.  หรือทีม 1996.7s   คว้ารางวัลชมเชยในการโครงการประกวดออกแบบลิฟต์โดยสาร "Lift up your Imagination คิดให้สุด ไม่หยุดแค่ในกรอบ" จัดโดย บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้โจทย์การออกแบบตกแต่งภายในลิฟต์โดยสาร ขนาดบรรทุกจำนวนไม่เกิน 11 คน ขนาด (W)1400 x (D)1350 x (H) 2300 mm. กำหนดใช้รูปแบบและข้อมูลมาตรฐานลิฟต์ บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  

            ทีม 1996.7s  ได้เล่าถึงผลงานการออกแบบครั้งนี้ว่า “จุดเด่นของงานในครั้งนี้ คือ เรื่องของ Reunion เราได้ออกแบบลิฟต์ที่มีความทันสมัย ใช้งานง่าย แต่มีดีเทลที่เป็นเอกลักษณ์ของยุค 1970 เช่นการนำเหล็กมาใช้ ในการออกแบบพื้น ราวจับ การใส่ลวดลายของแป้นปุ่มกด และประตูให้คล้ายคลึงกับในยุคนั้น การใช้สีไฟแบบ warm white  ผู้ใช้จะรู้สึกถึงกลิ่นไอของยุคอุตสาหกรรม ซึ่งมีความโดดเด่นและแสดงถึงช่วงรอยต่อระหว่างสองยุค  

            ทีมเรามี 3 คน เราทำงานด้วยกัน จะมีคนนึงเป็นแนวคิดหลัก ไอเดีย แนวความคิดต่างๆ คนที่สองหาข้อมูล วัสดุต่างๆ ที่นำมาใช้ คนที่สามทำโมเดลจำลองขึ้นมาในโปรแกรม แต่รวมๆ แล้วงานต่างๆเรา 3 คนก็เหมือนกับสลับกันทำบ้าง ใครมีไอเดียที่ดีกว่าก็เอามาใช้ ช่วยเหลือกัน การออกแบบลิฟต์คล้ายกับการออกแบบภายใน คือ เหมือนเราออกแบบห้องๆนึงแต่มีการเคลื่อนที่ได้  มีการคำนึงหลายเรื่องที่เพิ่มขึ้นมา เช่น  เรื่องของความปลอดภัย        วัสดุที่ใช้มีความโค้งมน และเรียบ ลดการเกิดช่องว่างเล็กๆที่อาจเกิดอันตรายหากเด็กเข้าไปใช้งาน และการใช้งานที่ง่าย ทำให้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ผู้ใช้สามารถเข้าใจเครื่องหมายต่างๆได้ ส่วนความสวยงาม           เรานำดีเทลของยุค 1970 มาใช้ โดยได้ลดความแข็งกระด้าง และได้ปรับแต่งให้มีความหรูหรา น่าใช้   สำหรับแนวความคิดที่เรานำมาใช้ก็คือ   การแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของยุคนั้น ๆ       การออกแบบภายในพื้นที่ที่มีอยู่จำกัด        การเลือกใช้วัสดุที่มีอยู่ และความเป็นไปได้ในการออกแบบ ขนาดที่ทางโครงการกำหนดให้       คำนึงถึงขนาดของส่วนประกอบต่างๆ ที่นำมาใช้ในการออกแบบเพื่อให้สามารถออกแบบได้เฉพาะเจาะจงมากขึ้น”

            รองศาสตราจารย์กุลศรี ตั้งสกุล อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการกล่าวว่า “สำหรับการคัดเลือกงานไปประกวดอาจารย์จะให้งานนักศึกษาลองเสนอแนวความคิดเบื้องต้นก่อน แล้วพัฒนาแบบให้สมบูรณ์ โดยที่พยายามเน้นให้นศ.พรีเซนต์งานให้สามารถสื่อสารให้กรรมการเข้าใจง่าย เมื่อนักศึกษาได้รางวัลมาก็ดีใจที่ทำให้นศ.สามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่าการมีความตั้งใจก็จะทำให้ประสบความสำเร็จค่ะ”

            สำหรับการประกวดครั้งนี้ ทางผู้จัดได้ทำการคัดเลือกทีมที่ผ่านการเข้ารอบคัดเลือก 10 ทีม และนอกจากทีม 1996.7s ที่มาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. แล้ว ยังมีผลงานของทีม มงลู่ ซึ่งนักศึกษาชั้นปีที่ 5 จากคณะสถาปัตย์ มข. เข้ารอบอีก 1 ทีม ประกอบด้วย นางสาวดาริกา โคตรบรรเทา  นายพูนศักดิ์ พงศ์มากสุข และนางสาวรวิกานต์ จันเมธากุลวัฒน์   จากนั้นทางโครงการได้ทำการคัดเลือกผลงาน 5 ทีม   โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถึง 7 ท่าน ผลปรากฏว่า 3 รางวัลในอันดับแรกเป็นของนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   และได้ทำพิธีมอบรางวัลเมื่อปลายเดือนธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา   จึงขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลและผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคน

 

พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์  ข่าว

 

เครดิตภาพ 

https://www.facebook.com/mitsubishielevatorthailand/ 

รศ.กุลศรี ตั้งสกุล

นายชยุต  บุษบงก์ไพฑูรย์