มข.ส่งมอบดอกไม้จันทน์ 15,999 ดอก ถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
Thu 12 Oct. 2017

            เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 12 ตุลาคม 2560 นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นตัวแทนชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดขอนแก่น ส่งมอบให้กระทรวงมหาดไทยรวบรวม มอบให้กรุงเทพมหานครเพื่อเชิญไปถวายที่หอเปลื้องพระเมรุมาศในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

            ทั้งนี้บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และจิตอาสา ได้แสดงความจงรักภักดี แสดงความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้ประดิษฐ์ในหลายรูปแบบ คือ ดอกชบาหนู ชบาทิพย์ ดอกกุหลาบ ดอกกล้วยไม้ ดอกพุดตาน ดอกลิลลี่ ดอกดารารัตน์ ดอกแก้ว ดอกมาลีศรีจันทร์ รวมถึงแต่ละอำเภอในจังหวัดขอนแก่น และจิตอาสาจากหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชน ได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ยอดจำนวนกว่า 5 ล้านดอก เพื่อนำมาส่งมอบให้กับจังหวัดขอนแก่น เพื่อร่วมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยความอาลัยยิ่ง 
 

ข่าว/ภาพ: บริพัตร ทาสี