นศ.มข.กว่า 200 คน รวมใจปลูกกัลปพฤกษ์ เพื่อพ่อหลวง ร.9
Tue 10 Oct. 2017
          เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น. นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น กว่า 200 คน ได้รวมใจกันปลูกต้นกัลปพฤกษ์ และต้นมะค่าโมง ริมถนนบริเวณวงเวียนอาคารสิริคุณากร ในโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อหลวง รัชกาลที่ 9” กิจกรรมปลูกต้นไม้ โดยมี ผศ.พนมชัย วีระยุทธศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ผศ.กฤตภัทร ถาปาลบุตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน อ.ดร.ปิยะวัชร ฝอยทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการงานก่อสร้างและบำรุงรักษา รองศาสตราจารย์มณีรัตน์ ภัทรจินดา ประธานรายวิชาพันธะทางสังคมของพลเมือง นายจารุวัฒน์ มณีพันธุ์ ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมงาน

          โครงการ “ทำดีเพื่อพ่อหลวง รัชกาลที่ 9” กิจกรรมปลูกต้นไม้ จัดขึ้นโดย ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน กองอาคารและสถานที่ สำนักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมให้เป็นแคมปัสที่เขียวและสะอาด โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม โดยจัดกิจกรรม 2 รูปแบบ คือวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ และวันที่ 13 ตุลาคม 2560 จะมีการจัดกิจกรรมซ่อมบำรุงผิวถนนและทาสีจราจร
 
          การปลูกต้นกัลปพฤกษ์ ของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงเป็นแบบอย่างการให้ความสำคัญกับการปลูกต้นไม้ให้ทุกคนได้ตระหนักถึงคุณค่าของป่าไม้ โดยหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่ทรงโปรดเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยคือการปลูกต้นไม้ โดยต้นกัลปพฤกษ์เป็นต้นไม้ที่ทรงปลูกพระราชทานครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2510 ต้นกัลปพฤกษ์จึงเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีการปลูกเพิ่มขึ้นทุกปีจนมีจำนวนมาก ทำให้ฤดูออกดอกบานสะพรั่งสวยงามไปทั่วมหาวิทยาลัย