พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2560
Wed 13 Sep. 2017

               มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2560 ให้แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำ ที่ได้รับพระราชทานประจำปี 2558 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และ ผศ.ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นประธานกล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสิริคุณากร3 ชั้น2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560

               พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในครั้งนี้ประกอบด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ที่ได้รับพระราชทานประจำปี 2558 จำนวน 289 คน ซึ่งในปีนี้มีผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับพระราชทานฯ จำนวน 147 คน โดยเป็นบุรุษ 42 คน และสตรี 105 คน เพื่อเป็นบำเหน็จความชอบ เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติวงศ์ตระกูลของผู้ได้รับพระราชทาน ที่ได้ปฏิบัติราชการจนสำเร็จลุล่วง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ ศาสนา และประชาชน

               รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีต่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีนี้ ว่า “โดยกำเนิดเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบำเหน็จ ความชอบ เป็นของพระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้น สำหรับพระราชทานแก่ผู้กระทำความดี ความชอบ เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ศาสนาและประชาชน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย ทำขึ้นอย่างประณีตบรรจง อุดมด้วยลักษณ์อันดีงามของชาติ และมีความหมายลึกซึ้ง และผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ไม่ว่าตระกูลใด ชั้นตราใด ย่อมถือว่าเป็นผู้มีเกียรติยศ เป็นสิริมงคล เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติของวงศ์ตระกูล นับเป็นเกียรติยศอันสูงสุดแก่ผู้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง"

ท่านสามารถดาวโหลดภาพถ่ายพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้ทางกูเกิ้ลไดร์ฟจากลิงค์ด้านล่างนี้
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B3Jut-4j_-VOSm5XWUpIWGg0clk

 

ข่าว: บริพัตร ทาสี
ภาพ: อรรถพล ฮามพงษ์/บริพัตร ทาสี กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น