น้ำใจชาว MBA มข. บริจาค 70,000.- ช่วยน้ำท่วม รร.ศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น
Tue 8 Aug. 2017

          จากวิกฤตน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  และส่งผลกระทบไปถึงโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น  จนต้องสั่งปิดการเรียนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนนั้น  ทำให้นักศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น MBA รุ่นที่ 24 ได้รวมตัวกัน และรวบรวมเงินได้จำนวน 70,000 บาท เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือ และเยียวยาหลังน้ำลดให้แก่โรงเรียนศึกษาคนเพื่อตาบอดจังหวัดขอนแก่น และได้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปมอบให้โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น

          เช้าวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 นักศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ รุ่นที่ 24 กว่า 40 คนโดยการนำของ รองศาสตราจารย์ ดร.วินิต ชินสุวรรณ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ดร.ชัยมงคล โชคปัญญาสุวรรณ ได้นำเงินบริจาคไปมอบให้กับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น โดยมี อาจารย์ประโยชน์ อ่อนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาเพื่อคนตาบอดขอนแก่น เป็นผู้รับมอบเงินจำนวน 70,000 บาท ไว้ด้วยความขอบคุณ

          โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น อยู่ภายใต้สำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประสบปัญหาน้ำท่วมขังจากอิทธิพลของพายุเซินกา เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา  และได้ย้ายนักเรียนบางส่วนไปไว้ที่โรงเรียนการอาชีพคนตาบอด บ้านไก่นา ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และนักเรียนอีกส่วนหนึ่งทางโรงเรียนได้ส่งกลับไปอยู่กับผู้ปกครอง  ความช่วยเหลือที่หลั่งไหลมาไม่ขาดสายจึงเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียน และคณาจารย์เป็นอย่างดี  โดยจะนำไปก่อสร้างคันดินหรือกำแพงเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมโรงเรียนอีก รวมไปถึงใช้จ่ายค่าซ่อมเครื่องซักผ้า เครื่องซักรีดเสื้อผ้าเด็กนักเรียน ซึ่งได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมขัง หลังน้ำลด และซ่อมแซมอาคาร เครื่องใช้ให้มีความปลอดภัยที่สุด โรงเรียนจึงจะเปิดภาคการศึกษาใหม่อีกครั้ง

          รองศาสตราจารย์ ดร.วินิต ชินสุวรรณ กล่าวว่า  “ธารน้ำใจของนักศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ รุ่นที่ 24 ที่รวมตัวร่วมใจไปทำบุญเพื่อช่วยเหลือนักเรียน และคณาจารย์โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่นนั้น แม้จะเป็นวันแรกของการเปิดภาคการศึกษา เป็นการยืนยันได้ว่าพวกเรามีความสามัคคี ช่วยเหลือ ประสานงานกันได้ดี  รวมทั้งมีการประสานงานกับทางโรงเรียนคนตาบอดได้ดีมาก  วันนี้ยินดีเป็นอย่างมากที่ได้มาร่วมเป็นสักขีพยานในการทำความดี ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีของศิษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้รับการบ่มเพาะ หล่อหลอมให้นักศึกษารักและผูกพันกัน และยังมีการแบ่งปันให้แก่สังคม ชุมชนรอบข้างอีกด้วย”

ข่าว   :   วัชรา  น้อยชมภู

ข้อมูล   :   พีรดา จงสถิตรักษ์