มข.ยืนยัน รอบรั้วปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ดูแลสัตว์อย่างมีธรรมาภิบาล
Tue 8 Aug. 2017

      งานจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งอันตราย  สำนักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ “ควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและปล่อยสัตว์” เพื่อดำเนินการปัญหาสุนัขและแมว ในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
      งานจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งอันตราย  สำนักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดโครงการ “ควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและปล่อยสัตว์”ณ  ด้านหน้าโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา
      โครงการ“ควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและปล่อยสัตว์” เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาหลังประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการปัญหาสุนัขและแมว ในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำทะเบียนประวัติควบคุมจำนวนประชากรของสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดโดยการควบคุมการขยายพันธ์และ ให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโรค
      นายสมฤกษ์  บุญพรหมมา  ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เผยว่าโครงการดังกล่าว เป็นการดำเนินงานตามนโยบาย Green and Smart Campusของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัยให้ปลอดภัยและสมบูรณ์โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 ใช้งบประมาณ 150,000บาท และมีเป้าหมายการทำหมันสุนัขประมาณ30 ตัว
      “มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับข้อร้องเรียนมาโดยตลอดเกี่ยวกับปัญหาเรื่องสุนัขจรจัด ที่ขยายพันธุ์มากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่งผลกระทบทั้งเขตพื้นที่พักอาศัย และ พื้นที่การศึกษา งานจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งอันตราย  สำนักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม จึงจัดโครงการดังกล่าว เพื่อให้สุนัขจรจัดอยู่ในมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันบุคลากรและนักศึกษาต้องได้รับความปลอดภัย เริ่มต้นนั้นเจ้าหน้าที่จะดักจับสุนัขโดยการล่ออาหารให้สุนัขเข้ากรง และส่งไปยังคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัคซีนป้องกันหัด หมัด เห็บ หลังจากพักพื้นจะนำสุนัขมาปล่อยที่จุดเดิม  โดยจะมีการใส่ปลอกคอ หรือป้ายสัญลักษณ์เพื่อที่จะไม่ได้ทำซ้ำจึงอยากฝากถึงบุคลากร นักศึกษา ให้เข้าใจเจตนารมย์ในการดำเนินโครงการ เพื่อที่จะได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ และเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์และสัตว์" 

 

 

ข่าว : รวิพร  สายแสนทอง 

ภาพ : บริพัตร  ทาสี

ขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก อุดมชัย สุพรรณวงศ์