ซายน์พาร์ค จัดกิจกรรม Innovation Eco-System 101 เปิดโลกทัศน์สตาร์ทอัพ
Tue 11 Jul. 2017

            สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดกิจกรรมสัมมนา "The Strong Eco-System as a Fertile Ground for Innovation at the Country - wide and Regional Level" โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Yossi Shavit, Founder and CEO และ Mr. Lotan Levkowitz จาก Grove Ventures ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนานวัตกรรมองค์กรเป็นวิทยากร ซึ่งทั้งสองท่านเดินทางมาจากประเทศอิสราเอลเป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทและประเทศอิสราเอล ในการดำเนินกิจการแบบ Startup ในการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ ตอบสนองความต้องการของตลาดภายในประเทศ ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก นางสาวเพ็ญประภา วงษ์โกวิท เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐอิสราเอล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมนา และได้รับเกียรติจาก คุณธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาขอนแก่น กล่าวเปิดงานสัมนา และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรจากประเทศอิสราเอล ณ Jump Space จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่  8 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

            คุณณธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาขอนแก่น กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมสัมมนา "The Strong Eco-System as a Fertile Ground for Innovation at the Country - wide and Regional Level" ในครั้งนี้ได้ชื่อว่าเป็น Startup Nation ที่จะมาแลกเปลี่ยนและเสริมทักษะให้แก่หน่วยงานในประเทศไทยในการส่งเสริม Startup และสร้างระบบนิเวศแบบนวัตกรรม ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดตั้งกิจการที่มีศักยภาพในการเติบโต และเพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางการตลาดและลดต้นทุนในการผลิตและช่วยเพิ่มศักยภาพในการนำเทคโนโลยีมาตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค”

            สตาร์ทอัพจากตะวันออกกลาง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของนวัตกรรมองค์กร ในครั้งนี้ เป็นการเปิดโลกทัศน์ ใหม่ๆให้กับเหล่าสตาร์ทอัพในจังหวัดขอนแก่น ได้มีโอกาส พบปะพูดคุย และปรึกษากับกูรูจากอิสราเอล เพื่อเฟ้นหามุมมองใหม่ๆ ของสตาร์ทอัพในต่างประเทศ และเป็นการเปิดโลกทัศน์ในการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้เป็น Smart Cityได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ยังมีการหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคเอกชน นักลงทุน และ วิทยากรจากรัฐอิสราเอล อีกด้วย 

ข่าว/ภาพ: บริพัตร ทาสี