นศ. KKBS คว้ารางวัลครึ่งแสน จากเวทีประกวดแผนการตลาดระดับประเทศ
Wed 14 Jun. 2017
            คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  หรือ Khon Kaen Business School (KKBS)  ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาที่คว้ารางวัลจากรอบชิงชนะเลิศ โครงการ DTN BUSINESS PLAN AWARD 2017 เวทีในการนำเสนอแผนธุรกิจและกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับสร้างความพร้อมให้กับ SMEs ไทย ในการเข้าสู่การแข่งขันในตลาด AEC และตลาดการค้าโลก โดยปีนี้จัดขึ้น ภายใต้หัวข้อ "The Leading Business Plan For Thailand 4.0" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท 
          โดยผลการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ผลปรากฏว่า “ทีม IDEANITY” ตัวแทนนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จาก แผนธุรกิจเครื่องนำความเย็นจากน้ำล้นของเครื่องจักรผลิตน้ำแข็งหลอดกลับมาใช้ในการผลิต  สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมทุนการศึกษา 50,000 บาท นอกจากนี้ “ทีม INNOVATION” และ “ทีมดึงดูด” ซึ่งเป็นอีกสองตัวแทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังสามารถคว้ารางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท จากเวทีดังกล่าวมาครองได้อีกด้วย 
 
ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
 
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมสวัสดี แผนธุรกิจ Colonature จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม iDeanity แผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์เครื่องนำความเย็นจากน้ำล้นของเครื่องจักรผลิตน้ำแข็งหลอดกลับมาใช้ในการผลิต จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
          ผู้ร่วมทีม
          1.นางสาวพรพรรณ ประเสริฐ
          2.นายภัทรเมธี พรหมพิทักษ๊
          3.นางสาวภานุมาศ ไชยยงยศ
          4.นางสาวภูชิตา ฑีฆายุพันธุ์
 
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Wish Trip แผนธุรกิจ WISH TRIP: Your Trip Planer Assistance จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
รางวัลชมเชย 
 
1.ทีม INNOVATION แผนธุรกิจผลิตภัณฑ์รักษาโรคเชื้อราในสัตว์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
        ผู้ร่วมทีม
        น.ส.กมลชนก  หมายมี
        น.ส.ปพิชญา  สิริวัฒนาธร
        น.ส.พัทธนันท์  คงฤทธิ์
        น.ส.ธัญชนก  ซาแสงบง
        น.ส.นภัสสร  เลิศอมรธรรม
 
2. ทีม ดึงดูด แผนธุรกิจTendent จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
        ผู้ร่วมทีม
        นายสิทธิกร  ศุภผลถาวร
        นายธนกร เลิศธนธานี
        น.ส.พันธนันท์  เมืองสองกุลธน
        น.ส.สุดาทิพย์  ทิพย์บำหลาบ
        น.ส. บงกชชนก แสบงบาล

3.ทีมกล้วยไข่หวาน แผนธุรกิจ CASSAVA แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ชุมชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
4.ทีม Yongyai Better Connection Better Future แผนธุรกิจYongyai Better Connection Better Future จากมหาวิทยาลัยสยาม 
5.ทีม Duriper แผนธุรกิจDuriper Wallpaper จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
6.ทีม Organent แผนธุรกิจOrganent จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
7.ทีม Ambitious Boy แผนธุรกิจTech Bag จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
วรัญญู ดอนเหนือ : ข่าว 
facebook.com/DTNBusinessplanAward : ภาพ