นศ. มข.ร่วมรำดอกคูนเสียงแคน บวงสรวงศาลหลักเมือง อาลัยในหลวง ร.9
Fri 17 Feb. 2017

          เมื่อวันที่ 16 ก.พ.60  เวลา 17.00 น. ที่ลานถนนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่น นายบัญชา  พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.ดร. ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  นำนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นกว่า 300 คน ร่วมงาน “รำดอกคูนเสียงแคน ฯ” เพื่อบวงสรวงศาลหลักเมืองขอนแก่นเนื่องในโอกาส 220 ปีเมืองขอนแก่น และเป็นการแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี  ทั้งนี้มีลูกหลานชาวขอนแก่นร่วมรำกว่า  40,000 คน
          นายบัญชา  พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมรำดอกคูนเสียงแคนฯ เป็นการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้าน Culture and Care Community เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยและดูแลชุมชน รวมทั้งส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยปลูกฝังให้นักศึกษาและบุคลากรสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยและมีส่วนร่วมในชุมชน
          “กิจกรรมรำดอกคูณเสียงแคน  ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ และนักศึกษาคณะอื่นๆ รวมทั้งนักเรียนโรงเรียนสาธิต และคณาจารย์ บุคลากร จากคณะ หน่วยงานต่างๆ รวมกันประมาณ 300 คน ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากท่านคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ร่วมรำบวงสรวงด้วย ถือเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน เชื่อมสัมพันธ์กับชุมชน และช่วยอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทยได้อีกทางหนึ่ง”
           นางสาวณัฐณิชา เนื่องโคตะ คณะศิลปกรรม สาขาการแสดง เอกนาฎศิลป์ นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของขอนแก่น แม้จะเป็นส่วนเล็กๆส่วนน้อยนิดส่วนหนึ่ง
          “ในฐานะที่เป็นชาวขอนแก่น การมารำครั้งนี้ เสมือนเป็นการแสดงความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านปกปักรักษาคุ้มครอง ให้เราอยู่เย็นเป็นสุขมาตลอด 220 ปี  จึงเป็นมงคลชีวิตอย่างยิ่ง ถึงแม้จะอากาศจะร้อนแต่ตนเองและประชาชนทุกคนมีความศรัทธาและตั้งใจเต็มที่ในการสร้างประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของชาวขอนแก่น  เชื่อว่าต่อจากนี้ทุกๆปี ก่อนงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด 1 วัน ลูกหลานชาวขอนแก่นจะมาร่วมรำบวงสรวง สืบสาน วัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดต่อไป”นางสาวณัฐณิชา กล่าว
           ชุดการแสดง “รำดอกคูนเสียงแคนฯ” ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ท่ารำประจำ จังหวัดขอนแก่น เพื่อแสดงถึงพลังความสามัคคี และแสดงเอกลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น ผ่านท่ารำ และ บทเพลงประกอบการรำที่นำเอาคำขวัญของจังหวัดขอนแก่นมาประกอบในบทเพลง อาทิ เสียงแคนดอกคูณ ไดโนเสาร์ พระธาตุขามแก่น เป็นต้น โดยจังหวัดได้เชิญชวนประชาชนชาวขอนแก่นไม่จำกัดอายุและเพศเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 40,000 คน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการแสดงอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็นการบวงสรวงศาลหลักเมืองให้เกิดความเป็นสิริมงคล ในวาระเฉลิมฉลองวาระขอนแก่น 220 ปี ให้เกิดความร่มเย็นแก่ชาวขอนแก่น  ก่อนจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น (ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-28 กุมภาพันธ์ 2560)  โดยแบ่งการรำตามเส้นทาง คือ ถนนศรีจันทร์ ถนนประชาสำราญ ถนนดรุณสำราญ และถนนเทพารักษ์ 

 

ข่าว : จิราพร ประทุมชัย ภาพ : รวิพร สายแสนทอง และ Facebook : ThanooPhat PimPhattana