คณะศิลปกรรมศาสตร์ เจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณสัญจร ครั้งที่ 1
Wed 4 Jan. 2017

เมื่อวันพุธที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น.คณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เดินทางเข้าร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทางผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์และกรรมการจรรยาบรรณประจำคณะฯพร้อมทั้งประชุมสัญจรในระเบียบวาระต่างๆ ซึ่งทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัญจรขึ้นเป็นครั้งแรก ณ ห้องประชุมดอกศิลป์ 1 และจะมีการประชุมสัญจรต่อไปอีกในคณะต่างๆทั่วมหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเดินทางเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มีนายเตช บุนนาค อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะกรรมการและทีมงานจำนวนทั้งสิ้น 11 คน และในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ทีมผู้บริหารคณะและกรรมการจรรยาบรรณประจำคณะฯให้การต้อนรับ

ก่อนเริ่มต้นการประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีได้เรียนเชิญนายเตช บุนนาค เดินเยี่ยมชมผลงานภาพวาดสีน้ำซึ่งได้จัดแสดงที่หอศิลป์ (ใหม่)เขียนโดยจิตรกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านสีน้ำโดยเฉพาะ จากนั้นจึงได้เข้าแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือต่อที่ห้องดอกศิลป์ 1และได้รายงานเกี่ยวกับกิจกรรมด้านจรรยาบรรณที่ทางคณะฯได้จัดดำเนินไปในช่วงที่ผ่านมา พร้อมกันนี้รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำได้มอบของที่ระลึกให้กับคณะกรรมการจรรยาบรรณพร้อมทั้งร่วมถ่ายรูปหมู่เพื่อเป็นที่ระลึก