คณะเกษตรฯ มข.แนะเกษตรกรจังหวัดเลย เลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็นอาหารในบ้าน
Sun 31 Mar. 2013

         เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนายณรงค์ฤทธิ์  วังระหา ผู้ช่วยวิจัย ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)ให้การต้อนรับ มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย ภายใต้โครงการ ADP ผาขาว ดำเนินงานพัฒนาในพื้นที่ อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ได้นำเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตวอำเภอผาขาวและเกษตรกร รวม 31 ราย เข้าเยี่ยมชมหมวดสัตว์ปีก ภาควิชาสัตวศาสตร์ โดยมีนางสาวนริศรา สวยรูป นักวิชาการเกษตร บรรยายในหัวข้อ การเลี้ยงและการจัดการไก่ไข่ การฟักไข่ การผสมเทียมไก่ โรคระบาดและการทำวัคซีนในไก่ รวมถึงการเลี้ยงและการจัดการนกกระทา หลังจากนั้นได้นำชมโรงเรือนไก่ไข่ และโรงเรือนนกกระทา
         ต่อมา ได้นำเจ้าหน้าที่และเกษตรกร เข้าเยี่ยมชมโรงฟัก โดยมี รองศ่าสตราจารย์ บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) และนางสาวศรัญญา ศิริปัญญา นักวิจัย ให้การต้อนรับพร้อมบรรยาย กระบวนการนำไข่เข้าฟัก จากนั้น เข้าเยี่ยมชมโรงเรือนกกไก่ โรงเรือนไก่รุ่น และโรงเรือนพ่อแม่พันธุ์ ซึ่งมีทั้งไก่ประดู่หางดำ มข.55 และไก่ชี เคเคยู 12 รวมถึงไก่สายพันธุ์สังเคราะห์ จำนวน 4 สายพันธุ์
       รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ ได้กล่าวถึง ความเป็นมาของงานวิจัย ลักษณะเด่นของไก่ที่ดำเนินงานวิจัย กระบวนการเลี้ยงและการดูแล ตลอดจนการป้องกันโรคและการให้วัคซีน เพื่อให้เกษตรกรเกิดองค์ความรู้  ซึ่งคาดว่า ความรู้ที่ได้รับเกษตรกรจะนำไปต่อยอดในการสร้างแหล่งอาหารในครัวเรือน และประกอบอาชีพเสริมให้กับครอบครัวต่อไป

        ณรงค์ฤทธิ์  วังระหา ข้อมูลข่าว/ภาพ
        กิตติศักดิ์ สิงหา วิเคราะห์ สังเคราะห์และเผยแพร่