คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการทำบุญโรงทาน "อิ่มบุญอุ่นท้อง" ประจำปี 2562
Thu 21 Feb. 2019

               วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 อาจารย์จิดาภา สีบุญเรือง และ อาจารย์จตุราพร สีหาบุตร นำนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ ชั้นปีที่1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ทำบุญโรงทานวันมาฆบูชา  ในโครงการ “อิ่มบุญอุ่นท้อง” ณ วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าวัดวันธรรมสวนะ ฝึกจิตและสมาธิในการสวดมนต์และรับฟังพระธรรมเทศนา ซึ่งส่งผลดีต่อการศึกษาเล่าเรียน ฝึกฝนการเป็นผู้ให้ และได้ทำกิจกรรมทำบัญทำทาน อันเป็นวิถีของพุทธศาสนิกพึงปฏิบัติ โดยโครงการครั้งนี้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 41 คน และคณาจารย์บุคลากร คณะบริหารธุรกิจเข้าร่วม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ภาพ / ข่าว : อ.จตุราพร สีหาบุตร

นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์