สีฐานเฟสติวัล บุญสมมมาบูชานาค (Sithan KKU Festival 2019)

ขอเชิญร่วมงานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมมาบูชานาค (Sithan KKU Festival 2019) บรรยากาศงาน ศรัทธา มหาสนุก ปลุกวิถีวัฒนธรรม โดยจัดขึ้นบริเวณบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2562

When
09/11/2019 16.30 น. - 11/11/2019 20.30 น.

Where
ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Audience

Tags

Sponsor
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

Contact