หน่วยทันตกรรมพระราชทาน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับบริการทางทันตกรรมฟรี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และครบรอบ 50 ปี หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยสื่อสารองค์กร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

When
11/10/2019 08.30 น. - 11/10/2019 12.00 น.

Where
โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

Audience

Tags

Sponsor
หน่วยสื่อสารองค์กร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Contact