ขอเชิญอบรมฟรี หัวข้อ Publish & Flourish with ISI/ WOS (Web of Science)

หัวข้อPublish & Flourish with ISI/ WOS (Web of Science)วันที่ 17 ตค. 2562 9:30 น.– 11:30 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ชั้น 2 อาคาร 2วิทยากรโดย Dr. Nikita Agarwal ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศรายละเอียด- Find High Impact Journals for High Impact Publications- Finding Research and journals that are relevant to student’s field of study- What are the emerging research areas I can focus my research topic on?- Finding Researcher Impact- Increasing collaborationsลงทะเบียนอบรมได้ที่: https://libtraining.kku.ac.th/participant/register/127

When
17/10/2019 09.00 น. - 17/10/2019 11.30 น.

Where
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Audience

Tags

Sponsor
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Contact