งานทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2562

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมรับบริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่า ในงานทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

When
21/10/2019 08.30 น. - 21/10/2019 14.00 น.

Where
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Audience

Tags

Sponsor
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Contact