มหกรรมฟันดี มีสุข ครั้งที่ 37

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรม "มหกรรมฟันดี มีสุข ครั้งที่ 37" สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร.043-202 405 ต่อ 45114

When
23/08/2019 08.30 น. - 23/08/2019 14.00 น.

Where
ณ โรงเรียนฝางวิทยายน อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

Audience

Tags

Sponsor
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์

Contact