อบรม “Turnitin, Reference & Publishing”

ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมอบรมหัวข้อ “Turnitin, Reference & Publishing” วันที่ 22 ส.ค. 62 เวลา 09.00-12.00 น. ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวกฤติกา สุนทร อีเมล์ gritiga@kku.ac.th โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครออนไลน์ได้ที่ https://libtraining.kku.ac.th

When
22/08/2019 09.00 น. - 22/08/2019 12.00 น.

Where
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ

Audience

Tags

Sponsor
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Contact