อบรม Research impact and publishing: Journal Quality and Impact

ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมอบรมหัวข้อ “Research impact and publishing: Journal Quality and Impact” วันที่ 21 ส.ค. 62 เวลา 13.00-16.00 น. ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวกฤติกา สุนทร อีเมล์ gritiga@kku.ac.th โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครออนไลน์ได้ที่ https://libtraining.kku.ac.th

When
21/08/2019 13.00 น. - 21/08/2019 16.00 น.

Where
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ

Audience

Tags

Sponsor
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Contact