ิอบรม Tips for effective literature searching : Science & Technology

ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมอบรมหัวข้อ “Tips for effective literature searching and keeping up with new publications : Science & Technology” วันที่ 21 ส.ค. 62 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 2206 หอสมุดกลาง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : นางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ อีเมล์ tasane_p@kku.ac.th โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครออนไลน์ได้ที่ https://libtraining.kku.ac.th

When
21/08/2019 09.00 น. - 21/08/2019 12.00 น.

Where
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 2202 หอสมุดกลาง

Audience

Tags

Sponsor
ะสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Contact