อบรม Tips for effective literature searching : Health Science

ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมอบรมหัวข้อ “Tips for effective literature searching and keeping up with new publications : Health Science” วันที่ 20 ส.ค. 62 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : นางยุวดี เพชระ อีเมล์ tyuwad@kku.ac.th โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครออนไลน์ได้ที่ https://libtraining.kku.ac.th

When
20/08/2019 13.00 น. - 20/08/2019 16.00 น.

Where
ห้องประชุมตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์

Audience

Tags

Sponsor
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Contact