อบรม “Systematic Review for Research in Health Science”

ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมอบรม หัวข้อ “Systematic Review for Research in Health Science” วันที่ 19 ส.ค. 62 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้องสมุดคณะแพทย์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : นางกฤษณา กลางเภา อีเมล์ kidsana@kku.ac.thโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครออนไลน์ได้ที่ https://libtraining.kku.ac.th

When
19/08/2019 13.00 น. - 19/08/2019 16.00 น.

Where
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์

Audience

Tags

Sponsor
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Contact