โครงการ 10th Share and Learn 2019 ในธีม “Customer Experience” (CX) กา

ขอเชิญบุคลากรคณะ ศูนย์ สถาบัน สำนัก หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ 10th Share and Learn 2019 ในธีม “Customer Experience” (CX) การออกแบบสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า จัดโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี ในปีนี้เป็นปีที่ 10 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 8,000 บาท ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยดูรายละเอียดการส่งผลงานได้ที่ https://library.kku.ac.th/article.php?a_id=2003

When
16/08/2019 09.00 น. - 16/08/2019 13.00 น.

Where
โถงนิทรรศการ ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Audience

Tags

Sponsor
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Contact