มข. MOU กับ สภาอุตสาหกรรม พัฒนานวัตกรรม หนุนอีสานอุตสาหกรรมแฟร์
Thu 16 Feb. 2017

       วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 14.30 น.  มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น  โดยมี ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธี และมีนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์  ณ หอประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมอย่างสร้างสรรค์ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Excellence AcademyCreative Economy และGreen and Smart Campusที่นำองค์ความรู้นวัตกรรมจากการเรียนการสอนและงานวิจัยมาถ่ายทอดและร่วมพัฒนาให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศ สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ที่ว่า Eco IndustryFor Smart City
         ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นำนิทรรศการจากสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาจัดแสดงภายในงาน ประกอบด้วยข้อมูลข่าวสารมากมาย อาทิ  วิธีการ ขั้นตอนในการจดลิขสิทธิ์ของสิ่งประดิษฐ์ที่มีความสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งให้คำปรึกษาการออกแบบเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม เช่น การออกแบบโลโก้สินค้า บรรจุภัณฑ์ การผลิตโฆษณา ที่สำคัญคือการเปิดโอกาสให้นักวิจัยพบนักลงทุนในการผลิตนวัตกรรม (Talent Mobility) เพื่อผลักดันให้อีสานกลายเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้ในที่สุด 

 

 

ข่าว / ภาพ  : จิราพร ประทุมชัย , ณัฐธิดา  แก้วก่ำ